Ple de les Corts Valencianes

Lloc de celebració
Hemicicle
Inici
10:00
Fin
Comparteix a Facebook Comparteix a Twitter

PRESIDÈNCIA DE LES CORTS VALENCIANES

D'acord amb els articles 56.1 i 66.1 de l’RCV, es convoca les il·lustres senyores diputades i els il·lustres senyors diputats a la sessió ordinària del Ple de les Corts Valencianes, que s'iniciarà el pròxim dia 25 de maig de 2022, a les 10.30h, al Palau de les Corts Valencianes, amb l'ordre del dia següent:

1.    Validació o derogació del Decret llei 1/2022, de 22 d'abril, del Consell, de mesures urgents en resposta a l’emergència energètica i econòmica originada a la Comunitat Valenciana per la guerra a Ucraïna (RE número 53.912, DOGV 9323).

2.    Validació o derogació del Decret llei 2/2022, de 22 d’abril, del Consell, per a la reducció temporal de l’import de les taxes pròpies i preus públics de la Generalitat per a fer front a l’impacte de la inflació (RE número 54.027, DOGV 9327).

3.    Compareixença de la consellera d'Educació, Cultura i Esport per a retre compte de les línies generals i estratègiques en matèria educativa, cultural i esportiva per als mesos vinents, sol·licitada a petició pròpia (RE número 54.826)
Acumulada amb
Compareixença de la consellera d'Educació, Cultura i Esport per a explicar la política que durà a terme en les matèries de la seua Conselleria fins al final de legislatura, sol·licitada pel Grup Parlamentari Ciudadanos (RE número 54.752),
Acumulada amb
Compareixença de la consellera d'Educació, Cultura i Esport per a informar sobre les línies generals de la política que durà a terme la Conselleria, sol·licitada pel Grup Parlamentari Popular (RE número 54.809).
Acumulada amb
Compareixença de la consellera d'Educació, Cultura i Esport per a explicar i informar sobre les mesures que durà a terme com a nova titular de la Conselleria, sol·licitada pel Grup Parlamentari Vox Comunidad Valenciana (RE número 54.840)

4.    Compareixença del conseller de Sanitat Universal i Salut Pública per a informar sobre les línies generals de la política que es portarà a terme des de la Conselleria, sol·licitada a petició pròpia (RE número 54.827),
Acumulada amb
Compareixença del conseller de Sanitat Universal i Salut Pública per a explicar la política que durà a terme en matèria de sanitat fins al final de legislatura, sol·licitada pel Grup Parlamentari Ciudadanos (RE número 54.755),
Acumulada amb
Compareixença del conseller de Sanitat Universal i Salut Pública per a explicar i informar sobre les mesures que durà a terme com a nou titular de la Conselleria, sol·licitada pel Grup Parlamentari Vox Comunidad Valenciana (RE número 54.757),
Acumulada amb
Compareixença del conseller de Sanitat Universal i Salut Pública per a informar sobre les línies generals de la política que durà a terme la Conselleria, sol·licitada pel Grup Parlamentari Popular (RE número 54.810).

5.    Compareixença de la consellera d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital per a informar sobre les línies generals de la política que es durà a terme des de la Conselleria en el que resta de legislatura, sol·licitada a petició pròpia (RE número 54.837),
Acumulada amb
Compareixença la consellera d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital per explicar i informar sobre les matèries que durà a terme com a nova titular de la Conselleria, sol·licitada pel Grup Parlamentari Vox Comunidad Valenciana (RE número 54.749)
Acumulada amb
Compareixença de la consellera d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, per a explicar la política que durà a terme en les matèries de la seua competència fins al final de legislatura, sol·licitada pel Grup Parlamentari Ciudadanos (RE número 54.754).
Compareixença de la consellera d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital per a informar sobre les línies generals de la política que durà a terme la Conselleria, sol·licitada pel Grup Parlamentari Popular (RE número 54.812),

6.    Interpel·lació a la consellera d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica sobre la política general del Consell en matèria d’aigua, que formula el diputat Miguel Barrachina Ros, del Grup Parlamentari Popular (RE número 50.365, BOCV 226).

7.    Interpel·lació a la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública sobre la política general de la Conselleria en matèria de sanitat i en concret sobre la possible reversió de l'Hospital de Dénia Marina Salud, que formula el diputat Fernando Llopis Pascual, del Grup Parlamentari Ciudadanos (RE número 54.180, BOCV 250).

8.    Interpel·lació a la consellera d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital sobre la política general del Consell en relació amb la imposició ideològica en les universitats públiques de la Comunitat Valenciana, que formula la diputada Ana Vega Campos, del Grup Parlamentari Vox Comunitat Valenciana (RE número 52.542, BOCV 235).

9.    Preguntes 1487, 1482 (BOCV 240), 1503, 1520, 1497, 1512 (BOCV 244), 1560 (BOCV 251), 1443 (BOCV 235), 1476 (BOCV 239), 1527, 1532 (BOCV 247), 1523 (BOCV 244), 1547, 1.550 (BOCV 249), 1132 (BOCV 222), 1452 (BOCV 235), 1505 (BOCV 244), 1561 (BOCV 251), 1102 (BOCV 220), 1393 (BOCV 228), 1521 (BOCV 244).

Palau de les Corts Valencianes
València, 19 de maig de 2022

El president
ENRIC MORERA I CATALÀ

Galeria