Ple de les Corts Valencianes

Lloc de celebració
Hemicicle
Inici
10:00
Comparteix a Facebook Comparteix a Twitter

PRESIDÈNCIA DE LES CORTS VALENCIANES

D'acord amb els articles 56.1 i 66.1 del Reglament de les Corts Valencianes, es convoca les il·lustres senyores diputades i els il·lustres senyors diputats a la sessió ordinària del Ple de les Corts Valencianes, que s'iniciarà el pròxim dia 8 de juny de 2022, a les 10.30h, al Palau de les Corts Valencianes, amb l'ordre del dia següent:

1.    Validació o derogació del Decret llei 3/2022, de 22 d’abril, del Consell, pel qual s’autoritza la creació de la Societat Valenciana d’Inspecció Tècnica de Vehicles, Societat Anònima (RE número 54.153, DOGV 9329)

2.    Compareixença del conseller d’Hisenda i Model Econòmic per informar sobre les línies generals de la política de la Conselleria, sol·licitada a petició pròpia (RE número 54.828)
Acumulada a 
Compareixença del conseller d’Hisenda i Model Econòmic per a informar sobre les línies generals de la política que durà a terme la Conselleria, sol·licitada pel Grup Parlamentari Popular (RE número 54.808)
Acumulada a 
Compareixença del conseller d’Hisenda i Model Econòmic per a explicar la política que durà a terme en matèria de la Conselleria fins al final de la legislatura, sol·licitada pel Grup Parlamentari Ciudadanos (RE número 54.753)
Acumulada a 
Compareixença del conseller d’Hisenda i Model Econòmic per explicar e informar sobre les mesures que durà a terme como a nou titular de la Conselleria, sol·licitada pel Grup Parlamentari Vox Comunidad Valenciana (RE núm. 54.841)

3.    Compareixença de la consellera de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat per a retre compte de les línies generals de la política que durà a terme des de la Conselleria en el que resta de legislatura, sol·licitada a petició pròpia (RE número 54.832)
Acumulada a 
Compareixença de la consellera de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat per a informar sobre les línies generals de la política que durà a terme la Conselleria, sol·licitada pel Grup Parlamentari Popular (RE número 54.811)
Acumulada a 
Compareixença de la consellera de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat per a explicar la política que durà a terme en matèria de la Conselleria fins el final de la legislatura, sol·licitada pel Grup Parlamentari Ciudadanos (RE número 54.751)
Acumulada a 
Compareixença de la consellera de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat per a explicar i informar sobre les mesures que  durà a terme com a nova titular de la Conselleria, sol·licitada pel Grup Parlamentari Vox Comunidad Valenciana (RE número 54.818)

4.    Interpel·lació al Consell sobre la política general en matèria de reintegrament de subvencions a les empreses investigades en el marc de procediments per frau de subvencions, que formula la diputada Eva Ortiz Vilella, del Grup Parlamentari Popular (RE número 53.831, BOCV 244). 

5.    Interpel·lació a la consellera d’Educació, Cultura i Esport sobre la política general en matèria d'orientadors educatius als centres escolars de la Comunitat Valenciana, que formulen les diputades Mercedes Ventura Campos, Patricia García Guasp i Rosa Menor Lucas, del Grup Parlamentari Ciudadanos (RE número 52.447, BOCV 235)

6.    Interpel·lació al vicepresident segon del Consell i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica sobre la política general del Consell en matèria de construcció d'habitatge públic, que formula la diputada Ana Vega Campos, del Grup Parlamentari Vox Comunidad Valenciana (RE número 52.543, BOCV 235)

7.    Interpel·lació al conseller d'Hisenda i Model Econòmic sobre la política general del Consell en matèria d’hisenda, que formula el diputat Rubén Ibáñez Bordonau, del Grup Parlamentari Popular (RE número 49.395, BOCV 220). 

8.    Compareixença del president del Consell per a respondre les preguntes d’interès general per a la Comunitat Valenciana, formulades pels grups parlamentaris.

9.    Preguntes 1.572, 1.569, 1.574 (BOCV 255), 1.244, 1.158, 1.214 (BOCV 222), 1.472 (BOCV 239), 1.338 (BOCV 226), 1.474 (BOCV 239), 1.394 (BOCV 228), 1.332 (BOCV 226), 1.570, 1.583 (BOCV 255), 1.507 (BOCV 244), 1.309 (BOCV 222), 1.590 (BOCV 255), 1.543 (BOCV 249).

Palau de les Corts Valencianes
València, 31 de maig de 2022

El president
ENRIC MORERA I CATALÀ

Galeria