Ple de les Corts Valencianes

Lloc de celebració
Hemicicle
Inici
10:00
Comparteix a Facebook Comparteix a Twitter

PRESIDÈNCIA DE LES CORTS VALENCIANES

D'acord amb els articles 56.1 i 66.1 del Reglament de Les Corts Valencianes, es convoca les il·lustres senyores diputades i els il·lustres senyors diputats a la sessió ordinària del Ple de Les Corts Valencianes, que s'iniciarà el pròxim dia 21 de novembre de 2022, a les 10.00h, al Palau de Les Corts Valencianes, amb l'ordre del dia següent:
1. Debat de totalitat del Projecte de llei de Pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2023 (RE número 62.623, BOCV 285). Esmenes a la totalitat presentades pel Grup Parlamentari Popular (RE número 62.700, BOCV 288), pel Grup Parlamentari Ciudadanos (RE número 62.902, BOCV 288), i pel Grup Parlamentari Vox Comunidad Valenciana (RE número 62.947, BOCV 288)

2. Debat de totalitat del Projecte de llei de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d’organització de la Generalitat (RE número 43.256, BOCV 201). Esmena a la totalitat presentada pel Grup Parlamentari Popular (RE número 63.077), així com les que, si s’escau, es presenten dins del termini.

Palau de les Corts Valencianes
València, 15 de novembre de 2022

 

El president
ENRIC MORERA I CATALÀ

Galeria