Ple de Les Corts Valencianes

Lloc de celebració
Hemicicle
Inici
10:00
Comparteix a Facebook Comparteix a Twitter

PRESIDÈNCIA DE LES CORTS VALENCIANES

D'acord amb els articles 56.1 i 66.1 del Reglament de Les Corts Valencianes, es convoca les il·lustres senyores diputades i els il·lustres senyors diputats a la sessió ordinària del Ple de Les Corts Valencianes, que s'iniciarà el pròxim dia 22 de maig de 2024, a les 10.30h, al Palau de Les Corts Valencianes, amb l'ordre del dia següent:

1.    Presa en consideració de la Proposició no de llei de tramitació especial d’urgència sobre eficiència energètica, presentada pel Grup Parlamentari Popular (RE número 11.795, BOCV 45).
2.    Presa en consideració de la Proposició no de llei de tramitació especial d’urgència sobre les lleis de transparència i bon govern i la lluita contra la corrupció, presentada pel Grup Parlamentari Socialista (RE número 15.543, BOCV 55).
3.    Presa en consideració de la Proposició no de llei de tramitació especial d’urgència sobre la venda d’armes a l’Estat d’Israel, presentada pel Grup Parlamentari Compromís (RE número 13.443, BOCV 51).
4.    Presa en consideració de la Proposició no de llei de tramitació especial d’urgència sobre la pèrdua de la nacionalitat espanyola adquirida a conseqüència de determinats delictes, presentada pel Grup Parlamentari Vox Cortes Valencianas (RE número 17.549, BOCV 60).
5.    Moció subsegüent, si escau, a la interpel·lació al Consell sobre la política general del Consell en matèria de promoció de la veritat, justícia, reparació i no repetició com a base de la democràcia, presentada pel Grup Parlamentari Socialista (RE número 19.590).
6.    Moció subsegüent, si escau, a la interpel·lació a la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació sobre la política general del conseller respecte de les reivindicacions de l’ensenyament públic valencià, presentada pel Grup Parlamentari Compromís (RE número 19.573).
7.    Proposta de creació d'una comissió especial d'estudi per a abordar de manera integral la implantació de la infermera o l’infermer escolar a la Comunitat Valenciana, que establisca un pla de treball en coordinació amb la societat civil, les entitats i associacions d'infermeres i infermers escolars i els sindicats, presentada pel Grup Parlamentari Socialista (RE número 18.119, BOCV 61)
8.    Proposta de creació d'una comissió d'investigació sobre el procés de privatització, l'adjudicació i la gestió del servei d'inspecció tècnica de vehicles i les adjudicacions relatives al Pla eòlic vinculades al presumpte cobrament de comissions il·legals per part de l'expresident de la Generalitat Eduardo Zaplana, presentada pel Grup Parlamentari Compromís (RE número 15.977, BOCV 60). 
9.    Compareixença del president del Consell per a respondre les preguntes d’interés general per a la Comunitat Valenciana, formulades pels grups parlamentaris.
10.    Preguntes 332 (BOCV 60), 383, 388 (BOCV 63), 317 (BOCV 55), 378, 390, 380 (BOCV 63), 136 (BOCV 38), 364 (BOCV 61), 247 (BOCV 63), 331 (BOCV 60), 305 (BOCV 54).
11.    Interpel·lació a la Vicepresidència segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge sobre la política del Consell en matèria d’habitatge, que formulen el diputat Benjamí Mompó Peruga i la diputada María José Salvador Rubert, del Grup Parlamentari Socialista (RE número 17.533 amb correcció d’errades RE número 18.118, BOCV 61). 
12.    Interpel·lació a la vicepresidenta segona i consellera de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge sobre la política general del Consell en matèria de polítiques per a les persones LGTBI, que formula el diputat Francesc Roig Oliver, del Grup Parlamentari Compromís (RE número 4.470, BOCV 27).

Palau de Les Corts Valencianes

16 de maig de 2024

Llanos Massó Linares

President

Galeria