Ple de Les Corts Valencianes

Lloc de celebració
Hemicicle
Inici
10:30
Comparteix a Facebook Comparteix a Twitter

PRESIDÈNCIA DE LES CORTS VALENCIANES

D'acord amb els articles 56.1 i 66.1 del Reglament de Les Corts Valencianes, es convoca les il·lustres senyores diputades i els il·lustres senyors diputats a la sessió ordinària del Ple de Les Corts Valencianes, que s'iniciarà el pròxim dia 29 de maig de 2024, a les 10.30h, al Palau de Les Corts Valencianes, amb l'ordre del dia següent:

1.   Debat de l’esmena a la totalitat amb proposta de text alternatiu presentada pel Grup Parlamentari Socialista (RE número 19.642 amb correcció d’errades RE número 20.384, BOCV 65), a la Proposició de llei per la qual es regula la llibertat educativa, presentada pels grups parlamentaris Popular i Vox Cortes Valencianas (RE número 14.829, BOCV 52). 
2.   Debat de l’esmena a la totalitat amb proposta de text alternatiu presentada pel Grup Parlamentari Compromís (RE número 20.306, BOCV 65), a la Proposició de llei per la qual es regula la llibertat educativa, presentada pels grups parlamentaris Popular i Vox Cortes Valencianas (RE número 14.829, BOCV 52).  
3.   Debat de l’esmena a la totalitat amb proposta de text alternatiu presentada pel Grup Parlamentari Socialista (RE número 19.640, BOCV 65), a la Proposició de llei de la Corporació Audiovisual de la Comunitat Valenciana, presentada pels grups parlamentaris Popular i Vox Cortes Valencianas (RE número 14.831, BOCV 52). 
4.   Debat de l’esmena a la totalitat amb proposta de tex alternatiu presentada pel Grup Parlamentari Compromís (RE número 20.222, BOCV 65), a la Proposició de llei de la Corporació Audiovisual de la Comunitat Valenciana, presentada pels grups parlamentaris Popular i Vox Cortes Valencianas (RE número 14.831, BOCV 52). 
5.   Debat de l’esmena a la totalitat amb proposta de text alternatiu presentada pel Grup Parlamentari Socialista (RE número 19.641, BOCV 65), a la Proposició de llei de modificació de la Llei 11/2016, de 28 de novembre, de la Generalitat, de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, presentada pel Grup Parlamentari Popular (RE número 14.833, BOCV 52). 
6.   Debat de l’esmena a la totalitat amb proposta de text alternatiu presentada pel Grup Parlamentari Compromís (RE 20.181, BOCV 65), a la Proposició de llei de modificació de la Llei 11/2016, de 28 de novembre, de la Generalitat, de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, presentada pel Grup Parlamentari Popular (RE número 14.833, BOCV 52). 
7.   Presa en consideració de la Proposició no de llei de tramitació especial d’urgència sobre la reprovació de la ministra Teresa Ribera pel seu incompliment en matèria d’aportacions d’aigua a l’Albufera, presentada pel Grup Parlamentari Popular (RE número 19.592, BOCV 65).
8.   Presa en consideració de la Proposició no de llei de tramitació especial d’urgència sobre la Fundació d’homes maltractats, presentada pel Grup Parlamentari Socialista (RE número 19.567, BOCV 65).
9.    Presa en consideració de la Proposició no de llei de tramitació especial d’urgència sobre el rebuig a una major concentració bancària i el foment d’un sistema financer valencià, presentada pel Grup Parlamentari Compromís (RE número 19.568, BOCV 65).
10.  Presa en consideració de la Proposició no de llei de tramitació especial d’urgència sobre l’etiquetatge de productes del sector primari, presentada pel Grup Parlamentari Vox Cortes Valencianas (RE número 19.585, BOCV 65).
11.    Compareixença del president del Consell per a respondre les preguntes d’interés general per a la Comunitat Valenciana, formulades pels grups parlamentaris.
12.    Preguntes 393, 403 (BOCV 65), 262 (BOCV 53), 334, 330 (BOCV 60), 406, 395 (BOCV 65), 261 (BOCV 53), 167 (BOCV 39), 349 (BOCV 61), 392, 400 (BOCV 65).
13.   Interpel·lació al Consell sobre la política general del Consell en matèria d’actuacions per a evitar el tancament d’empreses estratègiques de la Comunitat Valenciana i la província de Castelló, que formula la diputada Nuria Pina Huertas, del Grup Parlamentari Socialista (RE número 15.843, BOCV 55). 
14.  Interpel·lació al conseller de Sanitat sobre la política general del Consell per a garantir la qualitat assistencial en els departaments de salut que han acabat els contractes de concessió administrativa en 2024, que formulen el diputat Carles Esteve Aparicio i  la diputada Isaura Navarro Casillas, del Grup Parlamentari Compromís (RE número 20.275, BOCV 65).

Palau de Les Corts Valencianes

23 de maig de 2024

Llanos Massó Linares

President
 

Galeria