Ple de Les Corts Valencianes

Lloc de celebració
Hemicicle
Inici
10:00
Comparteix a Facebook Comparteix a Twitter

PRESIDÈNCIA DE LES CORTS VALENCIANES

D'acord amb els articles 56.1 i 66.1 del Reglament de Les Corts Valencianes, es convoca les il·lustres senyores diputades i els il·lustres senyors diputats a la sessió ordinària del Ple de Les Corts Valencianes, que s'iniciarà el pròxim dia 10 de juliol de 2024, a les 10.30h, al Palau de Les Corts Valencianes, amb l'ordre del dia següent:

1.    Jurament o promesa de l’il·lustre senyor diputat Vicent Granel Cabedo.
2.    Debat i votació del Dictamen de la Comissió de Coordinació, Organització i Règim de les Institucions de la Generalitat sobre la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2022, de 13 d’abril, de transparència i bon govern de la Comunitat Valenciana, i de la Llei 8/2016, de 28 d’octubre, d’incompatibilitats i conflictes d’interessos de persones amb càrrecs públics no electes, presentada pels grups parlamentaris Popular i Vox Cortes Valencianas (RE número 14.830) (BOCV 77).
3.    Debat i votació del Dictamen de la Comissió de Justícia, Governació i Administració Local sobre la Proposició de llei de concòrdia de la Comunitat Valenciana, presentada pels grups parlamentaris Popular i Vox Cortes Valencianas (RE número 14.832) (BOCV 79).
4.    Moció subsegüent a la interpel·lació a la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació sobre la política general del conseller respecte a les plantilles docents per al curs 2024-2025 en el sistema educatiu valencià, presentada pel Grup Parlamentari Compromís (RE número 21.835, BOCV 74). 
5.    Moció subsegüent a la interpel·lació a la consellera d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme sobre la política general del Consell sobre la situació de Sitval i les ITV a la Comunitat Valenciana, presentada pel Grup Parlamentari Socialista (RE número 22.507, BOCV 79). 
6.    Moció subsegüent a la interpel·lació al conseller d'Educació, Universitats i Ocupació sobre la política general en matèria d'universitats establida per la Conselleria, presentada pel Grup Parlamentari Socialista (RE número 22.685, BOCV 79). 
7.    Moció subsegüent a la interpel·lació a la consellera de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori sobre la política general de la Conselleria en matèria de transport públic a la Comunitat Valenciana, presentada pel Grup Parlamentari Socialista (RE número 22.686, BOCV 79). 
8.    Presa en consideració de la Proposició no de llei de tramitació especial d’urgència sobre la reforma de l’actual sistema de finançament sense privilegis, presentada pel Grup Parlamentari Popular (RE número 21.901, BOCV 79).
9.    Presa en consideració de la Proposició no de llei de tramitació especial d’urgència sobre els discursos d’odi, presentada pel Grup Parlamentari Socialista (RE número 22.532, BOCV 79).
10.    Presa en consideració de la Proposició no de llei de tramitació especial d’urgència sobre la creació d’un servei d’atenció a les urgències socials, presentada pel Grup Parlamentari Compromís (RE número 14.110, BOCV 53).
11.    Presa en consideració de la Proposició no de llei de tramitació especial d’urgència sobre l’estadística judicial, presentada pel Grup Parlamentari Vox Cortes Valencianas (RE número 17.551, BOCV 60).
12.    Compareixença del president del Consell per a respondre les preguntes d’interés general per a la Comunitat Valenciana, formulades pels grups parlamentaris.
13.    Preguntes 463 (BOCV 75), 471 (BOCV 79), 430 (BOCV 69), 478 (BOCV 79), 171 (BOCV 39), 419 (BOCV 69), 474 (BOCV 79), 235 (BOCV 47), 398 (BOCV 65), 407 (BOCV 67), 341 (BOCV 60), 475 (BOCV 79), 86 (BOCV 18).
14.    Interpel·lació a la Vicepresidència primera i Conselleria de Cultura i Esport sobre la política general del conseller respecte a la territorialització de les programacions culturals de competència autonòmica, que formula la diputada Verònica Ruiz Escrig, del Grup Parlamentari Compromís (RE número 20.978, BOCV 69) . 
15.    Interpel·lació al conseller de Sanitat sobre la política general de la Conselleria en matèria de recursos humans, que formula el diputat Rafael Simó Sancho, del Grup Parlamentari Socialista (RE número 22.758, BOCV 79).
16.    Interpel·lació a la vicepresidenta segona i consellera de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge sobre la política general del Consell en matèria de serveis socials, que formula la diputada Nathalie Torres García, del Grup Parlamentari Compromís (RE número 21.333, BOCV 74).

Palau de Les Corts Valencianes

3 de juliol de 2024

Llanos Massó Linares

President

Galeria