Ple de les Corts Valencianes

Lugar de celebración
Hemicicle
Inicio
10:30
Comparteix a Facebook Comparteix a Twitter

PRESIDÈNCIA DE LES CORTS VALENCIANES

D'acord amb els articles 56.1 i 66.1 de l’RCV, es convoca les il·lustres senyores diputades i els il·lustres senyors diputats a la sessió ordinària del ple de les Corts Valencianes, que s'iniciarà el pròxim dia 5 de febrer, a les 10.30h, al Palau de les Corts Valencianes, amb l'ordre del dia següent:

1. Compareixença del president del Consell per a respondre les preguntes d’interès general per a la Comunitat Valenciana, formulades pels grups parlamentaris.

2. Elecció de consellers i conselleres generals de la Generalitat Valenciana en l’Assemblea General de Caixa Ontinyent.

3. Debat de totalitat del Projecte de llei, de la Generalitat, del joc de la Comunitat Valenciana (RE núm. 7.996, BOCV 38). Esmena a la totalitat presentada pel Grup Parlamentari Popular (RE núm. 12.774, BOCV 56)

4. Debat i votació del dictamen de la Comissió de Coordinació, Organització i Règim de les Institucions de la Generalitat sobre la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional segona de la Constitució espanyola per a la reintegració efectiva del dret civil valencià, presentada pels grups parlamentaris Socialista, Popular, Compromís i Unides Podem (RE número 1.856, BOCV 39)

5. Preguntes 106 (BOCV 29), 158 (BOCV 43), 139 (BOCV 39), 191, 185, 188, 182, 190 (BOCV 58), 22 (BOCV 24), 187 (BOCV 58), 150 (BOCV 41)

6. Interpel·lació a la vicepresidenta del Consell i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives sobre la política general en matèria de centre de menors, que formula la diputada Elena Bastidas Bono, del Grup Parlamentari Popular (RE número 8.343 amb correcció d’errades RE núm. 8.916, BOCV 44)

7. Interpel·lació al Consell sobre els criteris per al repartiment de la publicitat institucional pel que fa a la promoció de la Comunitat Valenciana, que formula el diputat Tony Woodward Poch, del Grup Parlamentari Ciudadanos (RE número 13.509, BOCV 58)

8. Moció subsegüent a la interpel·lació a la consellera d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica sobre la política general de la conselleria sobre VAERSA, presentada pel Grup Parlamentari Popular (RE número 7.470, BOCV 32)

9. Moció subsegüent a la interpel·lació al conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball sobre la política general del Consell en matèria d'ocupació, presentada pel Grup Parlamentari Popular (RE número 7.904, BOCV 35)

10. Moció subsegüent a la interpel·lació al vicepresident segon del Consell i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica sobre la política general de la conselleria amb relació al grau de compliment de la Llei 2/2018, de 3 de febrer, per la funció social de l'habitatge de la Comunitat Valenciana, presentada pel Grup Parlamentari Popular (RE número 11.022, BOCV 46)

11. Proposta de creació d'una comissió d'investigació sobre el deute públic de la Comunitat Valenciana, presentada pel Grup Parlamentari Unides Podem (RE número 6.283, BOCV 35)

12. Proposta de creació d'una comissió d'investigació sobre les connexions entre Acció Cultural del País Valencià (ACPV) i altres entitats independentistes catalanes i sobre la connexió entre ACPV i la Acadèmia Valenciana de la Llengua, presentada pel Grup Parlamentari Vox Comunidad Valenciana (RE número 7.187, BOCV 35)

 

Palau de les Corts Valencianes
València, 28 de gener de 2020

 

El president
ENRIC MORERA I CATALÀ

Galeria