Ple de les Corts Valencianes

Lloc de celebració
Hemicicle
Inici
10:30
Comparteix a Facebook Comparteix a Twitter

PRESIDÈNCIA DE LES CORTS VALENCIANES

D'acord amb els articles 56.1 i 66.1 de l’RCV, es convoca les il·lustres senyores diputades i els il·lustres senyors diputats a la sessió ordinària del Ple de les Corts Valencianes, que s'iniciarà el pròxim dia 4 de març, a les 10.30h, al Palau de les Corts Valencianes, amb l'ordre del dia següent:

1. Designació de vocals en els consells socials de les universitats públiques de la Comunitat Valenciana.

2. Moció subsegüent a la interpel·lació al Consell sobre els criteris per al repartiment de la publicitat institucional pel que fa a la promoció de la Comunitat Valenciana, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos (RE número 14.255, BOCV 66)

3. Moció subsegüent a la interpel·lació a la vicepresidenta del Consell i consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives sobre la política general en matèria de centres de menors, presentada pel Grup Parlamentari Popular (RE número 14.263 amb correcció d’errades RE número 14.288, BOCV 66)

4. Moció subsegüent a la interpel·lació a la consellera d’Agricultura, Desenvolupament  Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica sobre la política general de la conselleria en relació amb la incidència en el transvasament Tajo-Segura de l’Esquema Provisional de Temes Importants de la part espanyola de la Demarcació Hidrogràfica del Tajo, el període de consulta pública del qual es va anunciar en el BOE de 24 de gener de l’any passat, presentada pel Grup Parlamentari Popular (RE número 14.906, BOCV 66)

5. Moció subsegüent a la interpel·lació a la consellera d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica sobre la previsió d’alguna mesura o pla d’acció per a actuar davant la crisi de preus que pateixen els agricultors, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos (RE número 14.950, BOCV 66)

6. Preguntes 29 (BOCV 24), 192 (BOCV 58), 117 (BOCV 31), 199 (BOCV 60), 244 (BOCV 66), 213 (BOCV 62), 256 (BOCV 66), 226 (BOCV 62), 253 (BOCV 66), 189 (BOCV 58), 218, 221 (BOCV 62), 135 (BOCV 36), 121 (BOCV 35), 184 (BOCV 58)

7. Interpel·lació al conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball sobre la política general en relació amb la situació en què es troben els centres especials d'ocupació de la Comunitat Valenciana, que formula la diputada María José Catalá Verdet, del Grup Parlamentari Popular (RE número 14.266, BOCV 63)

8. Interpel·lació al conseller d'Economia Sostenible, Sectors productius, Comerç i Treball sobre les polítiques i accions que té previstes la conselleria respecte al petit comerç a la Comunitat Valenciana, que formula el diputat Carlos Gracia Calandín, del Grup Parlamentari Ciudadanos (RE número 15.065, BOCV 66)

9. Compareixença del president del Consell per a respondre les preguntes d’interès general per a la Comunitat Valenciana, formulades pels grups parlamentaris.

10. Proposta de creació d'una comissió especial d'estudi sobre l'assetjament escolar, presentada pel Grup Parlamentari Compromís (RE número 13.365, BOCV 59)

11. Proposta de creació d'una comissió especial d'estudi sobre les mesures de prevenció dels riscos derivats dels forts temporals, tant a les comarques costaneres com a les d'interior, en matèria territorial, urbanística i hídrica, des de les administracions públiques i les actuacions per a reduir la vulnerabilitat social, econòmica i ambiental dels territoris afectats, presentada pel Grup Parlamentari Socialista (RE número 13.375, BOCV 59)

12. Presa en consideració de la Proposició de llei de derogació de la Llei 14/2017, de 10 de novembre, de memòria democràtica i per a la convivència de la Comunitat Valenciana, presentada pel Grup Parlamentari Vox Comunidad Valenciana (RE número 7.896, BOCV 37). Criteri del Consell (RE número 9.023, BOCV 46)

Palau de les Corts Valencianes
València, 26 de febrer de 2020

 

El president
ENRIC MORERA I CATALÀ

Galeria