Ple de les Corts Valencianes

Lugar de celebración
Hemicicle
Inicio
10:00
Comparteix a Facebook Comparteix a Twitter

PRESIDÈNCIA DE LES CORTS VALENCIANES

D'acord amb els articles 56.1 i 66.1 de l’RCV, es convoca les il·lustres senyores diputades i els il·lustres senyors diputats a la sessió ordinària del Ple de les Corts Valencianes, que s'iniciarà el pròxim dia 25 de maig de 2020, a les 10.00h, al Palau de les Corts Valencianes, amb l'ordre del dia següent:

1. Debat i votació del dictamen de la Comissió d’Economia, Pressuposts i Hisenda sobre el Projecte de llei, de la Generalitat, de regulació del joc i de prevenció de la ludopatia a la Comunitat Valenciana (abans, Projecte de llei, de la Generalitat, del joc de la Comunitat Valenciana) (BOCV 79)

2. Presa en consideració de la Proposició no de llei de tramitació especial d'urgència sobre la defensa d’un pla europeu de reconstrucció contra la crisi socioeconòmica en totes les institucions europees, presentada pels grups parlamentaris Socialista, Compromís i Unides Podem (RE número 16.772, BOCV 76)

3. Presa en consideració de la Proposició no de llei de tramitació especial d'urgència sobre les mesures per al finançament local en el marc de la crisi de la Covid-19, presentada pel Grup Parlamentari Popular (RE número 17.599, BOCV 78)

4. Presa en consideració de la Proposició no de llei de tramitació especial d'urgència sobre les mesures per a la millora de la sanitat pública valenciana arran la crisi produïda per la Covid-19, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos (RE número 16.943, BOCV 78)

5. Presa en consideració de la Proposició no de llei de tramitació especial d'urgència sobre l’adopció de mesures per a garantir la liquiditat de la Generalitat i la disponibilitat dels recursos necessaris per a fer front tant a l’emergència sanitària com a les necessitats econòmiques i socials en els pròxims mesos, presentada pels grups parlamentaris Socialista, Compromís i Unides Podem (RE número 16.763, BOCV 76)

6. Presa en consideració de la Proposició no de llei de tramitació especial d'urgència sobre admissió en centres educatius, presentada pel Grup Parlamentari Vox Comunidad Valenciana (RE número 17.254, BOCV 76)

7. Presa en consideració de la Proposició no de llei de tramitació especial d'urgència sobre la consecució d’uns serveis públics forts, presentada pels grups parlamentaris Socialista, Compromís i Unides Podem (RE número 16.773, BOCV 76)

8. Compareixença del president del Consell per a respondre les preguntes d’interès general per a la Comunitat Valenciana, formulades pels grups parlamentaris.

9. Preguntes 295 (BOCV 78), 289 (BOCV 77), 305 (BOCV 79), 293 (BOCV 78), 308, 310, 309 (BOCV 79), 285 (BOCV 77), 290 (BOCV 78), 299, 304 (BOCV 79)

 

El president
ENRIC MORERA I CATALÀ
P. D., el lletrat major
FRANCISCO J. VISIEDO MAZÓN
(Resolució de Presidència de 23/4/2020, BOCV 75)

Galeria