Ple de les Corts Valencianes

Lugar de celebración
Hemicicle
Inicio
10:00
Comparteix a Facebook Comparteix a Twitter

PRESIDÈNCIA DE LES CORTS VALENCIANES

D'acord amb els articles 56.1 i 66.1 de l’RCV, es convoca les il·lustres senyores diputades i els il·lustres senyors diputats a la sessió ordinària del Ple de les Corts Valencianes, que s'iniciarà el pròxim dia 15 de juliol de 2020, a les 10.00h, al Palau de les Corts Valencianes, amb l'ordre del dia següent:

1. Validació o derogació del Decret llei 5/2020, de 29 de maig, del Consell, de mesures urgents en l'àmbit dels serveis socials i de suport al tercer sector d'acció social per la Covid-19 (RE número 19.146, DOGV 8829)

2. Validació o derogació del Decret llei 7/2020, de 26 de juny, del Consell, de modificació de la Llei 19/2017, de 20 de desembre, de renda valenciana d'inclusió (RE número 20.050, DOGV 8846)

3. Validació o derogació del Decret llei 6/2020, de 5 de juny, del Consell, per a l'ampliació d'habitatge públic a la Comunitat Valenciana mitjançant els drets de tanteig i retracte (RE número 19.308, DOGV 8832 bis)

4. Validació o derogació del Decret llei 8/2020, de 26 de juny, del Consell, de mesures excepcionals per a facilitar la convocatòria i reunió dels òrgans socials i l'eficàcia dels acords de les entitats cooperatives valencianes (RE número 20.000, DOGV 8845)

5. Elecció de tres membres del Consell Rector de l’Agència Valenciana de Seguretat Ferroviària.

Palau de les Corts Valencianes
València, 7 de juliol de 2020

 

El president
ENRIC MORERA I CATALÀ

Galeria