Ple de les Corts Valencianes

Lloc de celebració
Hemicicle
Inici
10:00
Comparteix a Facebook Comparteix a Twitter

PRESIDÈNCIA DE LES CORTS VALENCIANES

D'acord amb els articles 56.1 i 66.1 de l’RCV, es convoca les il·lustres senyores diputades i els il·lustres senyors diputats a la sessió ordinària del Ple de les Corts Valencianes, que s'iniciarà el pròxim dia 4 d’agost de 2020, a les 10.00h, al Palau de les Corts Valencianes, amb l'ordre del dia següent:

1.    Debat i votació del Dictamen de la Comissió especial d’estudi per a la Reconstrucció Social, Econòmica i Sanitària.

2.    Presa en consideració de la Proposició de llei de mesures per a garantir el pressupost de la sanitat pública de la Comunitat Valenciana i per a la reducció d'alts càrrecs i de personal eventual de l'administració de la Generalitat, presentada pel Grup Parlamentari Popular (RE número 19.926, BOCV 89). Criteri del Consell (RE número 21.144, BOCV 95)

3.    Validació o derogació del Decret llei 10/2020, de 24 de juliol, del Consell, de modificació de la Llei 17/2017, de 13 de desembre, de coordinació de policies locals de la Comunitat Valenciana (RE número 21.146, DOGV 8866)

4.    Validació o derogació del Decret llei 11/2020, de 24 de juliol, de Consell, de règim sancionador específic contra els incompliments de les disposicions reguladores de les mesures de prevenció enfront de la Covid-19 (RE número 21.147, DOGV 8866)

5.    Validació o derogació del Decret llei 9/2020, de 3 de juliol, del Consell, de mesures urgents en els àmbits de seguretat ferroviària, de ports de titularitat de la Generalitat i del taxi (RE número 20.337, DOGV 8851)

6.    Compareixença del president del Consell per a realitzar una valoració de l’acord aconseguit el 21 de juliol pel Consell Europeu sobre el fons de recuperació, com també sobre les vies obertes pel mateix per a la recuperació econòmica i social de la Comunitat, sol·licitada a petició pròpia (RE número 20.943)

Acumulada a

Compareixença del president del Consell per a informar de la gestió de la desescalada en la crisi de la Covid-19, sol·licitada pel Grup Parlamentari Popular (RE número 17.708)

 

Palau de les Corts Valencianes
València, 28 de juliol de 2020

 

El president
ENRIC MORERA I CATALÀ

 

Galeria