Ple de les Corts Valencianes

Lugar de celebración
Hemicicle
Inicio
10:00
Comparteix a Facebook Comparteix a Twitter

PRESIDÈNCIA DE LES CORTS VALENCIANES

D'acord amb els articles 56.1 i 66.1 de l’RCV, es convoca les il·lustres senyores diputades i els il·lustres senyors diputats a la sessió ordinària del Ple de les Corts Valencianes, que s'iniciarà el pròxim dia 29 de setembre de 2020, a les 10.30h, al Palau de les Corts Valencianes, amb l'ordre del dia següent:

1.    Debat de totalitat del Projecte de llei, de la Generalitat, de creació de l'Il·lustre Col·legi Oficial d'Economistes d'Alacant i de l'Il·lustre Col·legi Oficial d'Economistes de Castelló (RE número 15.471, BOCV 74)

2.    Presa en consideració de la Proposició no de llei de tramitació especial d'urgència sobre mesures de suport a les Infraestructures Científiques i Tècniques Singulars (ICTS), presentada pel Grup Parlamentari Socialista (RE número 22.644, BOCV 105)

3.    Presa en consideració de la Proposició no de llei de tramitació especial d'urgència sobre la incorporació d’una infermera o infermer escolar de manera immediata en els centres educatius sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana, presentada pel Grup Parlamentari Popular (RE número 20.760, BOCV 95)

4.    Presa en consideració de la Proposició no de llei de tramitació especial d'urgència sobre mesures enfront del fenomen de l’ocupació il·legal, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos (RE número 20.874, BOCV 96)

5.    Presa en consideració de la Proposició no de llei de tramitació especial d'urgència sobre el foment d’una agricultura valenciana respectuosa amb el medi ambient i la salut humana, presentada pel Grup Parlamentari Compromís (RE número 18.159, BOCV 81)

6.    Presa en consideració de la Proposició no de llei de tramitació especial d'urgència sobre test d’antígens, presentada pel Grup Parlamentari Vox Comunidad Valenciana (RE número 22.576, BOCV 105)

7.    Presa en consideració de la Proposició no de llei de tramitació especial d'urgència sobre la reversió del departament de salut de Torrevieja, presentada pels grups parlamentaris Socialista, Compromís i Unides Podem (RE números 22.719 i 22.732, BOCV 105)

8.    Compareixença del president del Consell per a respondre les preguntes d’interès general per a la Comunitat Valenciana, formulades pels grups parlamentaris.

9.    Preguntes 315 (BOCV 79), 105 (BOCV 29), 362 (BOCV 85), 439 (BOCV 105), 171 (BOCV 49), 324 (BOCV 81), 430 (BOCV 105), 368 (BOCV 85), 426 (BOCV 97), 427 (BOCV 102 i 104), 431, 438 (BOCV 105)

 

Palau de les Corts Valencianes
València, 22 de setembre de 2020

 

El president
ENRIC MORERA I CATALÀ

 

Galeria