Ple de les Corts Valencianes

Lugar de celebración
Hemicicle
Inicio
10:00
Comparteix a Facebook Comparteix a Twitter

PRESIDÈNCIA DE LES CORTS VALENCIANES

    D'acord amb els articles 56.1 i 66.1 de l’RCV, es convoca les il·lustres senyores diputades i els il·lustres senyors diputats a la sessió ordinària del Ple de les Corts Valencianes, que s'iniciarà el pròxim dia 14 d’octubre de 2020, a les 10.30h, al Palau de les Corts Valencianes, amb l'ordre del dia següent:

1.    Debat de totalitat del Projecte de llei, de la Generalitat, de la función pública valenciana (RE número 14.989, BOCV 67). Esmenes a la totalitat presentades pel Grup Parlamentari Popular (RE número 23.182, BOCV 107), pel Grup Parlamentari Ciudadanos (RE número 23.399, BOCV 107) i pel Grup Parlamentari Vox Comunidad Valenciana (RE número 23.422, BOCV 107)

2.    Debat de totalitat del Projecte de llei, de la Generalitat, de la informació geogràfica i de l'Institut Cartogràfic Valencià (RE número 18.226, BOCV 82). Esmenes a la totalitat presentades pel Grup Parlamentari Popular (RE número 22.775, BOCV 105) i pel Grup Parlamentari Vox Comunidad Valenciana (RE número 22.894, BOCV 105)

3.    Presa en consideració de la Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2014, d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge, de la Comunitat Valenciana, per agilitzar la tramitació de les instal·lacions de la generació d'energia renovable, presentada pel Grup Parlamentari Popular (RE número 16.365, BOCV 74). Criteri del Consell (RE número 18.500, BOCV 83)

4.    Presa en consideració de la Proposició de llei de conciliació de la vida personal, familiar i laboral i per a l'eliminació de la bretxa salarial a la Comunitat Valenciana, presentada pel Grup Parlamentari Popular (RE número 20.944, BOCV 96). Criteri del Consell (RE número 22.632, BOCV 108)

5.    Presa en consideració de la Proposta de reforma del Reglament de les Corts Valencianes sobre la publicació de les despeses dels grups parlamentaris, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos (RE número 6.488, BOCV 31)

6.    Presa en consideració de la Proposta de reforma del reglament per la qual es modifiquen els articles 135 i 136 del Reglament de les Corts Valencianes, presentada pel Grup Parlamentari Vox Comunidad Valenciana (RE número 20.468, BOCV 93)

7.    Compareixença del president del Consell per a respondre les preguntes d’interès general per a la Comunitat Valenciana, formulades pels grups parlamentaris.

8.    Preguntes 436 (BOCV 105), 32 (BOCV 24), 63 (BOCV 27), 232 (BOCV 64), 415 (BOCV 92), 432 (BOCV 105), 453 (BOCV 108), 281 (BOCV 74), 215 (BOCV 62), 416 (BOCV 92), 425 (BOCV 97), 448 (BOCV 108)

 

Palau de les Corts Valencianes
València, 6 d’octubre de 2020

 

El president
ENRIC MORERA I CATALÀ

Galeria