Ple de les Corts Valencianes

Lugar de celebración
Hemicicle
Inicio
10:00
Comparteix a Facebook Comparteix a Twitter

PRESIDÈNCIA DE LES CORTS VALENCIANES

    D'acord amb els articles 56.1 i 66.1 de l’RCV, es convoca les il·lustres senyores diputades i els il·lustres senyors diputats a la sessió ordinària del Ple de les Corts Valencianes, que s'iniciarà el pròxim dia 28 d’octubre de 2020, a les 10.30h, al Palau de les Corts Valencianes, amb l'ordre del dia següent:

1.    Dictamen de la Comissió d’Estatut dels Diputats i les Diputades sobre compatibilitats dels Il·lustres diputats i diputades de les Corts Valencianes, aprovat en la reunió de 13 d’octubre de 2020 (BOCV 110)

2.    Presa en consideració de la Proposició no de llei de tramitació especial d'urgència sobre l’Agència Tributària Valenciana, presentada pel Grup Parlamentari Socialista (RE número 14.295, BOCV 67)

3.    Presa en consideració de la Proposició no de llei de tramitació especial d’urgència sobre ajudes urgents a persones treballadores en règim autònom, presentada pel Grup Parlamentari Popular (RE número 24.383, BOCV 111)

4.    Presa en consideració de la Proposició no de llei de tramitació especial d'urgència sobre la millora de la qualitat assistencial en Atenció Primària de la Comunitat Valenciana, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos (RE número 24.120, BOCV 111)

5.    Presa en consideració de la Proposició no de llei de tramitació especial d'urgència sobre la redistribució dels fons europeus, presentada pel Grup Parlamentari Compromís (RE número 22.718, BOCV 105)

6.    Presa en consideració de la Proposició no de llei de tramitació especial d'urgència sobre suport a les institucions de la nació, presentada pel Grup Parlamentari Vox Comunidad Valenciana (RE número 23.590, BOCV 110)

7.    Presa en consideració de la Proposició no de llei de tramitació especial d'urgència sobre l’afirmació dels valors antifeixistes europeus, presentada pel Grup Parlamentari Unides Podem (RE número 18.848, BOCV 85)

8.    Compareixença del president del Consell per a respondre les preguntes d’interès general per a la Comunitat Valenciana, formulades pels grups parlamentaris.

9.    Preguntes 378 (BOCV 85), 477, 479, 482 (BOCV 111), 459 (BOCV 110), 483, 484 (BOCV 111), 369 (BOCV 85), 254 (BOCV 66), 424 (BOCV 97), 469 (BOCV 110), 413 (BOCV 92)

 

Palau de les Corts Valencianes
València, 20 d’octubre de 2020

 

El president
ENRIC MORERA I CATALÀ

Galeria