Ple de les Corts Valencianes

Lugar de celebración
Hemicicle
Inicio
10:00
Comparteix a Facebook Comparteix a Twitter

PRESIDÈNCIA DE LES CORTS VALENCIANES

    D'acord amb els articles 56.1 i 66.1 de l’RCV, es convoca les il·lustres senyores diputades i els il·lustres senyors diputats a la sessió ordinària del Ple de les Corts Valencianes, que s'iniciarà el pròxim dia 25 de novembre de 2020, a les 10.30h, al Palau de les Corts Valencianes, amb l'ordre del dia següent:

1.    Presa de coneixement del Compte General de les Corts Valencianes corresponent a l’exercici pressupostari de l’any 2018 (BOCV 121)

2.    Projecte de conveni entre la Comunitat Autònoma de Canàries i la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per a la gestió i la prestació de serveis propis en matèria d’innovació sanitària, consistent en el projecte “Medicina personalitzada-dades massives” (RE número 24.347, BOCV 110). Esmena a la totalitat presentada pel Grup Parlamentari Vox Comunidad Valenciana (RE número 24.815, BOCV 116)

3.    Validació o derogació del Decret llei 15/2020, de 23 d'octubre, del Consell, de mesures per a indemnitzar les empreses dedicades al transport públic regular interurbà de viatgers i viatgeres per carretera d'ús general, a la Comunitat Valenciana per la Covid-19 (RE número 24.963, DOGV 8941)

4.    Debat i votació del dictamen de la Comissió de Medi Ambient, Aigua i Ordenació del Territori sobre el Projecte de llei, de la Generalitat, de la informació geogràfica i de l'Institut Cartogràfic Valencià (BOCV 118)

5.    Debat de totalitat del Projecte de llei, de la Generalitat, de la Sindicatura de Greuges de la Comunitat Valenciana (RE número 23.110, BOCV 109). Esmena a la totalitat presentada pel Grup Parlamentari Vox Comunidad Valenciana (RE número 25.011, BOCV 118)

6.    Validació o derogació del Decret llei 16/2020, de 13 de novembre, del Consell, per a l'habilitació en Fininval del Fons Valencià de Resiliència davant de la situació derivada de la Covid-19 (RE número 25.797, DOGV 8955)

7.    Validació o derogació del Decret llei 17/2020, de 16 de novembre, del Consell, d'aprovació de mesures per l'esforç realitzat pel personal del Sistema Valencià de Salut i del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials durant l'estat d'alarma per la Covid-19 declarat pel Reial decret 463/2020 (RE número 25.798, DOGV 8955)

8.    Interpel·lació a la vicepresidenta i consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives sobre la política general de la conselleria en matèria de residències de gent gran davant la situació de la Covid-19, que formula la diputada Elena Bastidas Bono, del Grup Parlamentari Popular (RE número 21.997, BOCV 104)

9.    Interpel·lació al Consell sobre la política general del Consell en les residències d’ancians durant la gestió de la crisi de la Covid-19, que formula la diputada Cristina Gabarda Ortín, del Grup Parlamentari Ciudadanos (RE número 19.070, BOCV 86)

10.    Interpel·lació a la consellera d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica sobre la lluita contra el Delottococcus aberiae, que formula el diputat José Luis Aguirre Larrauri, del Grup Parlamentari Vox Comunidad Valenciana (RE número 24.499, BOCV 111)

11.    Compareixença del president del Consell per a respondre les preguntes d’interès general per a la Comunitat Valenciana, formulades pels grups parlamentaris.

12.    Preguntes 506 (BOCV 121), 441 (BOCV 105), 504 (BOCV 121), 455, 460 (BOCV 110), 481 amb correcció d’errades RE número 25.799 (BOCV 111 i 121), 465 (BOCV 110), 490 (BOCV 117), 255 (BOCV 66), 485 (BOCV 116), 496 (BOCV 117), 473 (BOCV 111)

Palau de les Corts Valencianes
València, 17 de novembre de 2020

 

El president
ENRIC MORERA I CATALÀ

Galeria