Ple de les Corts Valencianes

Lloc de celebració
Hemicicle
Inici
10:00
Comparteix a Facebook Comparteix a Twitter

PRESIDÈNCIA DE LES CORTS VALENCIANES

    D'acord amb els articles 56.1 i 66.1 de l’RCV, es convoca les il·lustres senyores diputades i els il·lustres senyors diputats a la sessió ordinària del Ple de les Corts Valencianes, que s'iniciarà el pròxim dia 10 de febrer de 2021, a les 10.30h, al Palau de les Corts Valencianes, amb l'ordre del dia següent:

1.    Jurament o promesa de la diputada il·lustre senyora Aroa Mira Rojano.

2.    Validació o derogació del Decret llei 1/2021, de 22 de gener, del Consell, pel qual s’aprova el Pla Resistir, que inclou ajudes parèntesi en cada municipi per als sectors més afectats per la pandèmia (RE número 30.904, DOGV 9005 bis)

3.    Presa en consideració de la Proposició de llei de transparència i bon govern de la Comunitat Valenciana, presentada pels grups parlamentaris Socialista, Compromís i Unides Podem (RE número 23.111, BOCV 110). Criteri del Consell (RE número 24.964, BOCV 119)

4.    Presa en consideració de la Proposició de llei electoral valenciana, presentada pels grups parlamentaris Socialista, Compromís i Unides Podem (RE número 24.643, BOCV 120). Criteri del Consell (RE número 25.789, BOCV 125)

5.    Debat de totalitat del Projecte de llei, de la Generalitat, de dissolució del Col·legi Professional de Delineants i Dissenyadors Tècnics de Castelló (RE número 25.671, BOCV 123)

6.    Proposta de tramitació pel procediment de lectura única previst en l’article 139 de l’RCV, del Projecte de llei, de la Generalitat, de dissolució del Col·legi Professional de Delineants i Dissenyadors Tècnics de Castelló (RE número 25.671, BOCV 127) i, si escau, votació del Projecte de llei.

7.    Ampliació del calendari de treball de la Comissió especial d'estudi sobre les mesures de prevenció dels riscos d'inundacions del Baix Segura en matèria territorial, urbanística i hídrica establert mitjançant la Resolució 34/X, adoptada pel Ple de les Corts Valencianes en la reunió del 23 d’octubre de 2019, fins a l’acabament del primer període ordinari de sessions de 2021.

8.    Moció subsegüent a la interpel·lació a la consellera d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica sobre la lluita contra el Delottococcus aberiae, presentada pel Grup Parlamentari Vox Comunidad Valenciana (RE número 26.060, BOCV 127)

9.    Moció subsegüent a la interpel·lació a la vicepresidenta i consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives sobre la política general del Consell a les residències d’ancians durant la gestió de la crisi de la Covid-19, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos (RE número 26.071, BOCV 127)

10.    Compareixença del president del Consell per a respondre les preguntes d’interès general per a la Comunitat Valenciana, formulades pels grups parlamentaris.

11.    Preguntes 514 (BOCV 121), 576, 631, 568, 627, 630, 633 (BOCV 141), 229 (BOCV 64), 540 (BOCV 137), 553, 558 (BOCV 141), 414 (BOCV 92)

 

Palau de les Corts Valencianes
València, 2 de febrer de 2021

 

El president
ENRIC MORERA I CATALÀ

 

Galeria