Ple de les Corts Valencianes

Lloc de celebració
Hemicicle
Inici
10:30
Comparteix a Facebook Comparteix a Twitter

PRESIDÈNCIA DE LES CORTS VALENCIANES

    D'acord amb els articles 56.1 i 66.1 de l’RCV, es convoca les il·lustres senyores diputades i els il·lustres senyors diputats a la sessió ordinària del Ple de les Corts Valencianes, que s'iniciarà el pròxim dia 10 de març de 2021, a les 10.30h, al Palau de les Corts Valencianes, amb l'ordre del dia següent:

1.    Presa de coneixement del Compte General de les Corts Valencianes corresponent a l’exercici pressupostari de l’any 2019 (BOCV 148)

2.    Dictamen de la Comissió d’Estatut dels Diputats i les Diputades sobre la compatibilitat de la il·lustre diputada senyora Aroa Mira Rojano, aprovat en la reunió de 23 de febrer de 2021 (BOCV 146)

3.    Validació o derogació del Decret llei 2/2021, de 29 de gener, del Consell, de mesures extraordinàries dirigides a persones treballadores, empreses i persones treballadores autònomes per a pal·liar els efectes de la crisi derivada de la pandèmia per la Covid-19 (RE número 31.259, DOGV 9008 bis)

4.    Validació o derogació del Decret llei 3/2021, de 12 de febrer, del Consell, de mesures extraordinàries en matèria d'artesania per a pal·liar els efectes de la crisi derivada de la pandèmia de la Covid-19 (RE número 32.061, DOGV 9022)

5.    Validació o derogació del Decret llei 4/2021, de 19 de febrer, del Consell, de mesures extraordinàries per a la concessió d’ajudes a persones físiques o jurídiques explotadores d'establiments públics d'oci nocturn, per la Covid-19 (RE número 32.351, DOGV 9026 bis)

6.    Debat i votació del dictamen de la Comissió de Coordinació, Organització i Règim de les Institucions de la Generalitat sobre el Projecte de llei, de la Generalitat, del Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana (abans Projecte de llei, de la Generalitat, de la Sindicatura de Greuges de la Comunitat Valenciana) (RE número 23.110, BOCV 149)

7.    Proposta de creació d'una comissió d'investigació sobre la relació privilegiada amb l'administració de les empreses del càrtel format per familiars de president de Consell i els seus socis, presentada pel Grup Parlamentari Popular (RE número 29.580, BOCV 140)

8.    Interpel·lació a la consellera d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica sobre la política general de la conselleria en matèria de gestió de residus, que formula la diputada Elisa Díaz González, del Grup Parlamentari Popular (RE número 1.693, BOCV 14)

9.    Interpel·lació al conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball sobre l'efectivitat de les polítiques d'ocupació del Consell per a afrontar una crisi com l'ocasionada per la pandèmia de la Covid-19, que formula el diputat Tony Woodward Poch, del Grup Parlamentari Ciudadanos (RE número 32.686, BOCV 149)

10.    Interpel·lació al Consell sobre el criteri per a l’exempció del valencià en els col·legis, que formula la diputada María de los Llanos Massó Linares, del Grup Parlamentari Vox Comunidad Valenciana (RE número 15.446, BOCV 68)

11.    Compareixença del president del Consell per a respondre les preguntes d’interès general per a la Comunitat Valenciana, formulades pels grups parlamentaris.

12.    Preguntes 336 (BOCV 83), 565 (BOCV 141), 517 (BOCV 123), 581 (BOCV 141), 660 (BOCV 144), 669 (BOCV 149), 200 (BOCV 60), 557 (BOCV 141), 635 (BOCV 142), 651 (BOCV 144), 668 (BOCV 149), 552 (BOCV 141)

Palau de les Corts Valencianes
València, 2 de març de 2021

El president
ENRIC MORERA I CATALÀ

Galeria