Ple de les Corts Valencianes

Lloc de celebració
Hemicicle
Inici
10:00
Comparteix a Facebook Comparteix a Twitter

PRESIDÈNCIA DE LES CORTS VALENCIANES

    D'acord amb els articles 56.1 i 66.1 de l’RCV, es convoca les il·lustres senyores diputades i els il·lustres senyors diputats a la sessió ordinària del Ple de les Corts Valencianes, que s'iniciarà el pròxim dia 21 d’abril de 2021, a les 10.30h, al Palau de les Corts Valencianes, amb l'ordre del dia següent:

1.    Jurament o promesa de la diputada il·lustre senyora Sunsi Sanchis Morera.

2.    Compareixença de la vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives per a explicar la gestió de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives en relació a la sentència número 617/2019 de l'Audiència Provincial de València, sol·licitada a petició pròpia (RE número 33.767)

Acumulada amb,

Compareixença de la vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives per a explicar les actuacions que es van dur a terme des de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives al centre de menors de València en el qual el treballador del centre, Luis Eduardo Ramírez, va consumar un delicte contra la llibertat i indemnitat sexual cap a una menor que es trobava sota la tutela de la Generalitat Valenciana quan va ser coneixedora dels fets, així com les actuacions i documentació que es va aportar des de la conselleria al procés penal incoat contra l'autor dels fets, sol·licitada pel Grup Parlamentari Ciudadanos (RE número 33.763 amb correcció d’errades 34.010)

Acumulada amb,

Compareixença de la vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives per a explicar la gestió de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives en relació a la sentència número 617/2019 de l'Audiència Provincial de València, sol·licitada pel Grup Parlamentari Popular (RE número 34.165)

Acumulada amb,

Compareixença de la vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives per a explicar i informar sobre la gestió i responsabilitat de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives en relació amb els fets relatats i confirmats per la sentència 617/2019 de l'Audiència Provincial de València, sol·licitada pel Grup Parlamentari Vox Comunidad Valenciana (RE número 33.904)

3.    Presa en consideració de la Proposició no de llei de tramitació especial d’urgència sobre el pacte valencià antitransfuguisme, presentada pel Grup Parlamentari Socialista (RE número 32.260, BOCV 149)

4.    Presa en consideració de la Proposició no de llei de tramitació especial d'urgència sobre modificació pressupostària per a ajudes a tots els sectors afectats per la Covid-19, presentada pel Grup Parlamentari Popular (RE número 30.880, BOCV 141)

5.    Presa en consideració de la Proposició no de llei de tramitació especial d’urgència sobre l'estabilització de l'ocupació pública temporal en les administracions públiques, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos (RE número 32.330, BOCV 149)

6.    Presa en consideració de la Proposició no de llei de tramitació especial d’urgència , sobre la necessitat d’un nou fons estatal de suport per a les comunitats autònomes en la seua lluita contra la pandèmia i les seues conseqüències socials i econòmiques, presentada pel Grup Parlamentari Compromís (RE número 32.353, BOCV 149)

7.    Presa en consideració de la Proposició no de llei de tramitació especial d'urgència sobre l’impacte de la Covid-19 en la salut mental dels nostres sanitaris, presentada pel Grup Parlamentari Vox Comunidad Valenciana (RE número 30.638, BOCV 141)

8.    Presa en consideració de la Proposició no de llei de tramitació especial d'urgència sobre la regulació dels preus del lloguer, presentada pel Grup Parlamentari Unides Podem (RE número 29.215, BOCV 140)

9.    Compareixença del president del Consell per a respondre les preguntes d’interès general per a la Comunitat Valenciana, formulades pels grups parlamentaris.

10.    Preguntes 738 (BOCV 157), 705 (BOCV 156), 628 (BOCV 141), 744, 718, 731, 739, 745 (BOCV 157), 471 (BOCV 111), 332 (BOCV 83), 476 (BOCV 111), 689 (BOCV 152)

Palau de les Corts Valencianes
València, 13 d’abril de 2021

 

El president
ENRIC MORERA I CATALÀ

 

Galeria