Ple de les Corts Valencianes

Lloc de celebració
Hemicicle
Inici
10:30
Comparteix a Facebook Comparteix a Twitter

PRESIDÈNCIA DE LES CORTS VALENCIANES

    D'acord amb els articles 56.1 i 66.1 de l’RCV, es convoca les il·lustres senyores diputades i els il·lustres senyors diputats a la sessió ordinària del Ple de les Corts Valencianes, que s'iniciarà el pròxim dia 16 de juny de 2021, a les 10.30h, al Palau de les Corts Valencianes, amb l'ordre del dia següent:

1.    Compareixença del president del Consell per a respondre les preguntes d’interès general per a la Comunitat Valenciana, formulades pels grups parlamentaris.

2.    Debat i votació del Dictamen de la Comissió especial d’estudi sobre les mesures de prevenció dels riscos d’inundacions del Baix Segura en matèria territorial, urbanística i hídrica (BOCV 172)

3.    Presa en consideració de la Proposició de llei de mesures urgents per a agilitzar l'execució de fons europeus destinats a la recuperació econòmica de la Comunitat Valenciana, presentada pel Grup Parlamentari Popular (RE número 34.009, BOCV 155). Criteri del Consell RE número 35.166 (BOCV 163)

4.    Presa en consideració de la Proposició de llei del Reial Monestir de Santa Maria de la Valldigna, presentada pel Grup Parlamentari Compromís (RE número 34.131, BOCV 158). Criteri del Consell RE número 35.915 (BOCV 167)

5.    Moció subsegüent a la interpel·lació a la vicepresidenta del Consell i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives sobre la col·laboració publicoprivada a les residències de majors després de la gestió de la crisi de la COVID-19, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos (RE número 36.557, BOCV 170)

6.    Moció subsegüent a la interpel·lació al Consell sobre l'estratègia que està duent a terme per a posar en marxa d'una vegada per sempre la reforma del sistema de finançament autonòmic, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos (RE número 36.798, BOCV 171)

7.    Moció subsegüent a la interpel·lació al Consell sobre matèria de fons europeus, presentada pel Grup Parlamentari Popular (RE número 36.829, BOCV 171)

8.    Proposta de creació d'una comissió d'investigació sobre el presumpte cobrament de comissions en contractes públics d'operacions urbanístiques entre els anys 2004 i 2011 investigades en el cas Assut, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos (RE número 36.465, amb correcció d’errades RE número 36.615, BOCV 171)

9.    Preguntes 662 (BOCV 149), 827 (BOCV 171), 833 (BOCV 173), 812 (BOCV 169), 654 (BOCV 144), 247 (BOCV 66), 844, 841, 830, 838 (BOCV 173), 810 (BOCV 169), 790 (BOCV 167), 816 (BOCV 169), 842 (BOCV 173)

10.    Interpel·lació al conseller d’Educació, Cultura i Esport sobre la política general de la conselleria en matèria de suport a les activitats esportives en el medi natural, que formula el diputat Luis Martínez Fuentes, del Grup Parlamentari Popular (RE número 36.923, BOCV 171)

11.    Interpel·lació a la consellera d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica sobre la política general de la conselleria relativa al sector pesquer valencià, que formula el diputat Eduardo del Pozo Querol, del Grup Parlamentari Ciudadanos (RE número 37.203, BOCV 173)

12.    Interpel·lació a la vicepresidenta del Consell i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives sobre la política general del Consell en relació amb l'aplicació de la Llei 9/2003, de 2 d'abril, per a la igualtat entre dones i homes, i la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, que formula la diputada María de los Ángeles Criado Gonzálbez, del Grup Parlamentari Vox Comunidad Valenciana (RE número 36.334, amb correcció d’errades RE número 36.464, BOCV 170)

Palau de les Corts Valencianes
València, 8 de juny de 2021

 

El president
ENRIC MORERA I CATALÀ

 

Galeria