Ple de les Corts Valencianes

Lloc de celebració
Hemicicle
Inici
10:00
Comparteix a Facebook Comparteix a Twitter

PRESIDÈNCIA DE LES CORTS VALENCIANES

D'acord amb els articles 61.4, 61.5 y 66.1 de l’RCV, es convoca les il·lustres senyores diputades i els il·lustres senyors diputats a la sessió extraordinària del Ple de les Corts Valencianes, que s'iniciarà el pròxim dia 22 de juliol de 2021, a les 10.00h, al Palau de les Corts Valencianes, amb l'ordre del dia següent:

1.    Validació o derogació del Decret llei 10/2021, de 2 de juliol, del Consell, de modificació del Decret llei 4/2021, de 19 de febrer, del Consell, de mesures extraordinàries per a la concessió d'ajudes a persones físiques o jurídiques explotadores d'establiments públics d'oci nocturn (RE número 38.668, DOGV 9121)

2.    Validació o derogació del Decret llei 11/2021, de 9 de juliol, del Consell, pel qual es modifica el Decret Llei 11/2020, de 24 de juliol, del Consell, de règim sancionador específic contra els incompliments de les disposicions reguladores de les mesures de prevenció davant la COVID-19 (RE número 38.940, DOGV 9124 bis)

3.    Validació o derogació del Decret llei 9/2021, de 2 de juliol, del Consell, de modificació de la Llei 4/2020, de 30 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2021 (RE número 38.909, DOGV 9124)

4.    Projecte de Conveni de col·laboració entre la Conselleria de Foment i Medi Ambient de la Junta de Castella i Lleó; la Conselleria de Presidència, Administració Pública i Interior de la Junta de Andalusia, i la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic de la Generalitat, per al foment de les competències digitals (RE número 38.503, BOCV 178). Esmena a la totalitat presentada pel Grup Parlamentari Vox Comunidad Valenciana (RE número 38.915, BOCV 181)

5.    Debat de totalitat del Projecte de llei, de la Generalitat, reguladora del Fons de Cooperació Municipal dels municipis i entitats locals menors de la Comunitat Valenciana (RE número 29.214, BOCV 134). Esmena a la totalitat presentada pel Grup Parlamentari Vox Comunidad Valenciana (RE número 38.705, BOCV 181)

Palau de les Corts Valencianes
València, 13 de juliol de 2021

El president
ENRIC MORERA I CATALÀ

Galeria