Ple de les Corts Valencianes

Lloc de celebració
Hemicicle
Inici
10:30
Comparteix a Facebook Comparteix a Twitter

PRESIDÈNCIA DE LES CORTS VALENCIANES

    D'acord amb els articles 56.1 i 66.1 de l’RCV, es convoca les il·lustres senyores diputades i els il·lustres senyors diputats a la sessió ordinària del Ple de les Corts Valencianes, que s'iniciarà el pròxim dia 20 d’octubre de 2021, a les 10.30h, al Palau de les Corts Valencianes, amb l'ordre del dia següent:

1.    Compareixença del vicepresident segon del Consell i conseller d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica per a informar sobre les previsions generals de la seua gestió, sol·licitada a petició pròpia (RE número 40.686)

2.    Presa en consideració de la Proposició no de llei de tramitació especial d’urgència sobre el suport a la investigació i la formació de persones afganeses, especialment dones, presentada pel Grup Parlamentari Socialista (RE número 40.322, BOCV 186)

3.    Presa en consideració de la Proposició no de llei de tramitació especial d’urgència sobre aprovació de mesures urgents per a rebaixar la factura d'electricitat, presentada pel Grup Parlamentari Popular (RE número 37.629, BOCV 177)

4.    Presa en consideració de la Proposició no de llei de tramitació especial d’urgència sobre les noves tarifes elèctriques, presentada pel Grup Parlamentari Compromís (RE número 38.235, BOCV 179)

5.    Presa en consideració de la Proposició no de llei de tramitació especial d’urgència per a la reprovació de la vicepresidenta del Consell i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos (RE número 41.145, BOCV 195)

6.    Presa en consideració de la Proposició no de llei de tramitació especial d'urgència sobre reestructuració de despeses de la Generalitat Valenciana, presentada pel Grup Parlamentari Vox Comunidad Valenciana (RE número 24.739, BOCV 119)

7.    Presa en consideració de la Proposició no de llei de tramitació especial d’urgència per al reconeixement i la prevenció laboral de les malalties professionals que pateix el col·lectiu de cambreres de pis, més conegut com a kellys, presentada pel Grup Parlamentari Unides Podem (RE número 38.215, BOCV 179)

8.    Interpel·lació al conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat sobre la política general de la conselleria davant la retallada de freqüències ferroviàries i l’actual amuntegament de passatgers, que formula el diputat Miguel Barrachina Ros, del Grup Parlamentari Popular (RE número 23.916, BOCV 109)

9.    Interpel·lació al vicepresident segon del Consell i conseller d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica sobre la política del Consell pel que fa a la nova Llei estatal d’habitatge, que formula la diputada Mamen Peris Navarro, del Grup Parlamentari Ciudadanos (RE número 42.000, BOCV 195)

10.    Interpel·lació a la vicepresidenta del Consell i consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives sobre la política general del Consell enfront de presumptes comissions de delictes relacionats amb la llibertat i la indemnitat sexual (previstos en el títol VIII del llibre II del Codi penal) en centres de menors competència de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, que formula la diputada Ana Vega Campos, del Grup Parlamentari Vox Comunidad Valenciana (RE número 41.229, BOCV 194)

11.    Compareixença del president del Consell per a respondre les preguntes d’interès general per a la Comunitat Valenciana, formulades pels grups parlamentaris.

12.    Preguntes 926 (BOCV 192), 233 (BOCV 64), 937 (BOCV 194), 949, 961 (BOCV 195), 488 (BOCV 117), 970 , 960 (BOCV 195), 883 (BOCV 184), 968, 972 (BOCV 195), 933 (BOCV 194)

Palau de les Corts Valencianes
València, 13 d’octubre de 2021

 

El president
ENRIC MORERA I CATALÀ

Galeria