Ple de les Corts Valencianes

Lloc de celebració
Hemicicle
Inici
10:00
Comparteix a Facebook Comparteix a Twitter

PRESIDÈNCIA DE LES CORTS VALENCIANES

    D'acord amb els articles 56.1 i 66.1 de l’RCV, es convoca les il·lustres senyores diputades i els il·lustres senyors diputats a la sessió ordinària del Ple de les Corts Valencianes, que s'iniciarà el pròxim dia 27 d’octubre de 2021, a les 10.30h, al Palau de les Corts Valencianes, amb l'ordre del dia següent:

1.    Compareixença del president del Consell per a respondre les preguntes d’interès general per a la Comunitat Valenciana, formulades pels grups parlamentaris.

2.    Validació o derogació del Decret llei 15/2021, de 15 d’octubre, del Consell, de mesures per a indemnitzar les empreses de transport públic regular interurbà de viatgers i viatgeres per carretera d’ús general a la Comunitat Valenciana per la Covid-19 (RE núm. 42.274, DOGV 9.197)

3.    Debat i votació del dictamen de la Comissió de Justícia, Governació i Administració Local sobre el Projecte de llei, de la Generalitat, reguladora del Fons de Cooperació Municipal dels municipis i entitats locals menors de la Comunitat Valenciana (RE número 29.214, BOCV 134), BOCV 190.

4.    Debat i votació del dictamen de la Comissió d’Educació i Cultura sobre el Projecte de llei, de la Generalitat, de protecció i promoció del Palmeral d'Elx (RE número 29.230, BOCV 137), BOCV 197.

5.    Presa en consideració de la Proposició de llei del Reial Monestir de Santa Maria de la Valldigna, presentada pel Grup Parlamentari Compromís (RE número 34.131, BOCV 158). Criteri del Consell RE número 35.915 (BOCV 167)

6.    Moció subsegüent a la interpel·lació a la vicepresidenta del Consell i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives sobre la política general del Consell en relació amb l'aplicació de la Llei 9/2003, de 2 d'abril, per a la igualtat entre dones i homes, i la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, presentada pel Grup Parlamentari Vox Comunidad Valenciana (RE 38.894, BOCV 182).

7.    Preguntes 940 (BOCV 195), 990 (BOCV 197), 747 (BOCV 157), 985 (BOCV 197), 945 (BOCV 195), 979 (BOCV 197), 958 (BOCV 195), 929 (BOCV 194), 845 (BOCV 173), 858 (BOCV 178), 933 (BOCV 194), 977, 991 (BOCV 197)

8.    Interpel·lació a la consellera d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica sobre la política general del Consell en relació a la gestió dels residus de la palla d'arròs, que formula la diputada Elisa Díaz González, del Grup Parlamentari Popular (RE número 7.474, BOCV 35)

9.    Interpel·lació al conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball sobre el funcionament de l’Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (Invassat), que formula el diputat Luis Arquillos Cruz, del Grup Parlamentari Ciudadanos (RE número 41.999, BOCV 195)

10.    Interpel·lació a la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública sobre la política general del Consell en matèria de reversions d’hospitals públics de gestió privada a la Comunitat Valenciana, que formula la diputada Ana Vega Campos, del Grup Parlamentari Vox Comunidad Valenciana (RE número 42.236, BOCV 197)

Palau de les Corts Valencianes
València, 19 d’octubre de 2021

 

El president
ENRIC MORERA I CATALÀ

Galeria