Cercador

Agenda

Mostrant 1 - 2 de 2 resultats
INICI
14
oct.
2021
10:00
FI
Sala B
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT, AIGUA I ORDENACIÓ DEL TERRITORI Reunió del dia 14 d’octubre de 2021 -10.00 hores (continuació) PROPOSICIÓ DE LLEI PER A LA PREVENCIÓ DE RESIDUS, TRANSICIÓ ECOLÒGICA I FOMENT DE L’ECONOMIA CIRCULAR A LA COMUNITAT VALENCIANA (RE número 29.406) Compareixences en fase de participació ciutadana
INICI
14
oct.
2021
10:00
FI
Sala A
PRESIDÈNCIA DE LES CORTS VALENCIANES   D’acord amb els articles 42 i 66.2 de l’RCV, es convoca les il·lustres senyores diputades i els il·lustres senyors diputats membres de la Comissió d’Educació i Cultura a la sessió de la comissió que s’iniciarà el proper dia 14 d’octubre de 2021, a les 10.00 hores, al Palau de les Corts Valencians, amb l’ordre…