Els experts proposen un nou model consensuat de finançament autonòmic

Comparteix a Facebook Comparteix a Twitter

València (16.09.2013). La comissió d’experts nomenada per les Corts Valencianes per a analitzar els problemes financers de la Generalitat Valenciana ha presentat hui l’informe “Criteris i propostes per a un nou model de finançament autonòmic”. 

 
L’informe recull un diagnòstic de la situació i constata la preocupant gravetat i també les causes i implicacions. 

 
Els experts han lliurat l’informe en el Saló dels Espills al president de les Corts, Juan Cotino, als membres de la Mesa i al conseller d’Hisenda i Administració Pública, Juan Carlos Moragues. 

 
En la presentació, els experts han destacat el consens aconseguit en la proposta entre els experts proposats per tots els grups de la Cambra i que és una proposta que oferix una solució global, no exclusivament autonòmica. 

 
El text de l’estudi presenta les línies bàsiques d’una proposta de model de finançament de les comunitats autònomes que respon a criteris que permetrien a totes les comunitats autònomes accedir a un finançament equilibrat, assegurar que els serveis bàsics es poden prestar en les mateixes condicions a tots els ciutadans amb independència del lloc de residència i permetre el desenvolupament de les polítiques de cada comunitat en les seues competències respectives. 

 
Este marc general que es proposa -més equilibrat, equitatiu i estable que l’actual- “hauria de posar fi a la discriminació financera que patixen algunes comunitats autònomes, i en particular la valenciana, des que es va posar en marxa l’Estat de les Autonomies”.

 
En l’annex de l’informe es presenta un exercici de simulació que mostra com fer compatible el nou model de finançament proposat amb el marc de sostenibilitat financer que definix el Programa d’Estabilitat 2013-2016.

 
L’informe íntegre es pot consultar en format pdf adjunt a esta notícia. 
 

Galeria

Comentaris