Les Corts fixen el seu calendari parlamentari, que començarà a gener amb comissions

Comparteix a Facebook Comparteix a Twitter

Les Corts Valencianes ja tenen un calendari per al període de sessions vinent, aprovat en la passada Junta de Síndics, en base a la proposta realitzada pels grups parlamentaris Socialista, Compromís i Unides Podem. El mes de gener s’habilitarà per a la celebració de comissions parlamentàries i també per a la constitució de noves, com ara la d’estudi sobre els usos del temps per impulsar polítiques basades en la racionalització dels horaris des de la perspectiva de gènere per millorar la salut i el benestar de les persones; l’especial d’estudi per a la prevenció dels riscos d’inundació al Baix Segura, com també la Comissió de Peticions.

D’esta manera, a l’activitat del mes de gener per a comissions, el calendari continuarà al febrer amb els plens ordinaris, tal com marca l’Estatut d’Autonomia i el Reglament de les Corts. La primera sessió serà els dies 5 i 6 de febrer i la segona sessió d’eixe mes serà per als dies 19 i 20.

El mes de març comptarà amb plens ordinaris els dies 4 i 5 i l’11 i 12, mentre que al mes d’abril,  les Corts es reunirà en ple l’1 i 2 i 29 i 30. Al mes de maig, les sessions plenàries seran 6 i 7; 20 i 21 i 27 i 28.

En juny, els plens seran els dies 10 i 11 i 17 i 18 i al mes de juliol, el ple de les Corts es reunirà els dies 1 i 2. La proposta aprovada per la Junta de Síndics inclou que en la resta de dies en el que no s’han fixat plens, es podran ordenar reunions de les comissions.

També, per donar continuïtat al treball iniciat per les Corts, no s’entendran decaigudes les iniciatives no legislatives pendents de tramitar en ple o en comissió, com ara preguntes, interpel·lacions, sol·licituds de compareixences, proposicions no de llei, etc., encara que les preguntes orals en comissió, es transformaran en escrites, sent contestades pel Consell abans del 3 de febrer.

El proper divendres, 27 de desembre, està convocada la reunió de la Mesa de les Corts i també, abans de que finalitze l’any, està prevista la recepció al Síndic de Comptes, perquè lliure al parlament valencià la seua memòria anual.

Imatge del Ple de les Corts

Imatge del Ple de les Corts
Galeria

Comentaris