Les Corts inicien el procediment per a actuar al solar del carrer del Salvador

Comparteix a Facebook Comparteix a Twitter

València, 19 de juny de 2018 – La Mesa de les Corts Valencianes ha aprovat este matí el projecte arqueològic, l’informe de necessitat i l’inici de l’expedient de contractació per a les obres de condicionament del solar situat entre els carrers Salvador i Viciana i que és propietat de la cambra valenciana.

La proposta té en compte que el solar forma part de la trama urbana per la qual cosa, fins que no es canvie l’ordenació, no és possible la construcció d’una plaça i per a evitar la deterioració de les restes arqueològiques, l’acció que es realitzarà se centrarà en la neteja del solar i el cobriment dels vestigis d’acord amb les exigències habituals en este tipus d’intervencions, mitjançant tela geo tèxtil sobre la qual es dipositaran capes d’arena lliures de qualsevol material gruixut, per a continuar-ho amb saorres fins a la cota zero.

Esta actuació proposada per l’informe arqueològic ha estat l’autoritzada per la Direcció territorial d’Educació, Investigació, Cultura i Esport de la Conselleria, en compliment de la Llei del Patrimoni Cultural Valencià. Així mateix, si durant els treballs de neteja del solar es trobaren restes arqueològiques de cert valor, es traslladarien a dependències museístiques municipals. A més, algunes restes com els de la porta de la torre romana, seran reforçats abans de procedir al cobriment i protecció.

El solar es troba en un dels barris més antics de la ciutat de València, denominat Seu-Xerea i la parcel·la forma part de la trama del conjunt històric del Cap i Casal, declarat Bé d’Interès Cultural en 1993. Va ser l’any 1996 quan es va realitzar la primera intervenció en el solar, en el qual es van descobrir unes termes bastant destruïdes i un tram de muralla romana de l’època republicana. En 2009, es va tornar a intervenir i, en vista a les restes trobades, es va paralitzar el projecte de construcció d’una nova biblioteca de les Corts Valencianes. Amb la paralització, la mala herba es va apoderar del solar.

Fases del projecte
Amb l’aprovació del projecte arqueològic, les Corts procediran a traure a licitació els treballs de neteja del solar i coberta de les restes arqueològiques. Segons l’informe tècnic, una vegada que s’adjudique el projecte, la durada dels treballs serà d’uns 50 dies. El pressupost màxim de licitació, atenent al projecte arqueològic, s’ha xifrat en 58.000 euros més IVA (70.180 euros en total)

La segona fase serà la licitació de les obres per al tancament del solar i la corresponent actuació arquitectònica en esta parcel·la.

Galeria

Comentaris