Les Corts tornaran 3,6 milions d’euros del seu romanent de tresoreria a les arques de la Generalitat

Comparteix a Facebook Comparteix a Twitter

A la passada Mesa de les Corts es tractà la proposta del Cap de Serveis Econòmics del parlament sobre la incorporació del romanent de tresoreria de 2019 al pressupost de la cambra de 2020 i la devolució a la Generalitat Valenciana de part del romanent.

Segons els informes dels tècnics, el romanent de tresoreria de les Corts a data 31 de desembre de 2019 era de 7.849.639,42 euros. D’esta quantitat, el parlament valencià incorpora al seu pressupost de 2020 un total de 4.225.699,56 euros per a inversions i accions ja iniciades o compromeses per la cambra. Per tant, de la quantitat sobrant de diners, resta un total no afectat de 3.623.939,86 euros, que la Mesa ha aprovat tornar a la Generalitat Valenciana.

Este estalvi ha estat possible pels processos de racionalització fets als darrers anys, en els que s’ha posat en ordre els contractes de telefonia i comunicacions, s’han fet concursos públics amb temes de quantitats importants, com ara les assegurances, la despesa en electricitat, i tot això, fent inversions en millores de les instal·lacions, com ara l’eficiència energètica de les dependències, el canvi del sistema de megafonia i votació, la reposició dels escons deteriorats de l’hemicicle o l’adaptació del faristol dels oradors, entre d’altres mesures.

També, cal tindre en compte que les Corts han apujat el salari dels funcionaris i treballadors en compliment de la legislació vigent, dels diputats i diputades i s’ha incrementat recentment les subvencions als grups perquè es puga aplicar també l’apujada als treballadors contractats per les formacions polítiques per a tasques parlamentàries.

Malgrat les inversions, reparacions i millores al conjunt de les Corts, l’augment salarial i l’adjudicació de noves places per oposició, el parlament valencià ha tornat un any més a reintegrar diners a les arques de la Generalitat, tot i que el pressupost de les Corts Valencianes continua congelat com en la legislatura passada en una quantitat de 28,6 milions d’euros per atendre totes les seues necessitats.

De fet, en la IX legislatura, i també sota la presidència d’Enric Morera, les Corts Valencianes tornaren a la Generalitat un total de 7,8 milions d’euros, del romanent de tresoreria corresponent als anys 2016 i 2017. Amb la nova quantitat aprovada, en quatre anys, les Corts han aportat vora 11,4 milions a les arques de l’administració autonòmica valenciana.

Reunió de la Mesa de les Corts

Reunió de la Mesa de les Corts
Galeria

Comentaris