Les Corts tornaran a la Generalitat 7,8 milions d’euros del romanent de tresoreria

Comparteix a Facebook Comparteix a Twitter

València, 25 de juny de 2018 – La Mesa de les Corts aprovarà demà l’acord pel qual, el parlament valencià tornarà a la Generalitat Valenciana un romanent de tresoreria per un import de 7.865.702,51 euros, resultant dels exercicis de 2016 i 2017, excedent pressupostari estalviat.

El romanent corresponent a l’exercici 2016, per un import aproximat de 4,5 milions d’euros, s’havia afectat a la futura rehabilitació de l’edifici de la “Casa dels Caramels”, propietat de la Generalitat i que havia cedit el seu ús a les Corts Valencianes, per la qual cosa, no havia estat retornat. Una vegada incorporat el romanent de l’exercici en curs, la quantitat total ha ascendit a 7,8 milions d’euros.

Les Corts, amb data 26 de juny de 2016, varen comunicar a la Conselleria d’Hisenda la voluntat de retornar l’edifici i invertir eixa quantitat en la futura rehabilitació a canvi d’ocupar espais per a la institució, per la qual cosa, es va retindre el romanent de 2016. El 12 de febrer de 2018, la Conselleria d’Hisenda ha adscrit a la Presidència de la Generalitat l’esmentat edifici de la “Casa dels Caramels” i serà el Consell qui realitzarà el projecte de rehabilitació i els seus usos. L’adscripció a la Presidència de la Generalitat perquè faça de gestor de la rehabilitació de l’edifici no suposa que les Corts no puguen accedir a nous espais si els necessitara.

Galeria

Comentaris