Cercador

Preguntes d'interès general

Mostrant 1 - 2 de 2 resultats
25
nov.
1998

Sobre si avala les actuacions de diversos membres el seu govern i altres càrrecs amb motiu de la requalificació urbanística efectuada per l'Ajuntament de Benicàssim el passat dia 11 de novembre de 1998

Autor:
Socialista
Resposta:
DSP 181 25/11/1998
Número:
21
Any:
25
nov.
1998

Sobre quines actuacions pensa realitzar per tal de donar solució a l'escàndol polític que està derivant-se de la modificació de la unitat d'execució número 28 del PGOU de Benicàssim, pel que fa al solar propietat del senyor Farnós, conseller de Sanitat

Autor:
Esquerra Unida
Resposta:
DSP 181 25/11/1998
Número:
20
Any: