Cercador

Preguntes d'interès general

Mostrant 1 - 2 de 2 resultats
21
febr.
2013

Sobre l’aplicació de mesures de copagament per part del govern a les persones amb discapacitat i dependents

11
març
1998

quina és la posició del president del Consell al voltant de la proposta del govern de l'estat pel que fa a l'exclusió de 869 fàrmacs de la llista de medicaments finançables per la Seguretat Social

Autor:
Esquerra Unida
Resposta:
DSP 138 11/03/1998
Número:
1
Any: