Cercador

Temes de Les Corts Valencianes

Mostrant 19 - 27 de 30 resultats
Imagen El futuro ¿incierto? de las prerrogativas parlamentarias
València,
2006
Alexandre H. Català i Bas
978-84-89684-24-9
Castellà
225 pp.
Preu: 9 €
Número: 14
El futuro ¿incierto? de las prerrogativas parlamentarias

Les prerrogatives parlamentàries tenen per objecte assegurar que la voluntat d'un parlament es configure lliurement. L'autor es qüestiona la necessitat de mantenir avui estes figures amb el mateix contingut i abast que tenien quan van nàixer pel segle XVIII quan la tasca dels parlamentaris i del parlament no era immune als excessos del sobirà i dels jutges al seu servei. L'obra posa de manifest que la normativa actual és dispersa, confusa i plena de llacunes i incoherències i proposa reformes que posen fi a la situació.

Imagen Las disposiciones normativas de la Presidencia de las cámaras parlamentarias en el Estado español. Especial referencia a las Cortes Valencianas
València,
2005
Gustavo Adolfo Ruiz de Cenzano Macián
84-89684-20-0
Castellà
185 pp.
Preu: 6 €
Número: 11
Las disposiciones normativas de la Presidencia de las cámaras parlamentarias en el Estado español. Especial referencia a las Cortes Valencianas

Després d'enquadrar les disposicions normatives en el sistema de fonts del dret parlamentari i assenyalar-ne els límits constitucionals, el llibre estudia la regulació positiva d'estes en els reglaments parlamentaris del nostre estat autonòmic i analitza les 36 disposicions dictades per la Presidència de les Corts entre 1982 i 2005.

Imagen Visibilización de la violencia de género a través del procedimiento judicial seguido por malos tratos
València,
2004
María Victoria Mora Crovetto
84-89684-14-6
Castellà
123 pp.
Preu: 6 €
Visibilización de la violencia de género a través del procedimiento judicial seguido por malos tratos

El volum analitza el tractament judicial dels processos penals iniciats per maltractaments en l'àmbit domèstic en el partit judicial de València, abans de la reforma introduïda amb l'entrada en vigor de la Llei Orgànica 1/2004, de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere.

Imagen Posibilidades constitucionales de una plena recuperación de nuestro Derecho Foral Civil
València,
2004
Vicente Domínguez Calatayud
84-89684-15-4
Castellà
96 pp.
Preu: 6 €
Posibilidades constitucionales de una plena recuperación de nuestro Derecho Foral Civil

El llibre tracta d'aclarir l'abast i el contingut de la competència legislativa de la Generalitat Valenciana per a legislar en matèria de Dret Foral Civil Valencià interpretant en vista dels principis i valors constitucionals la competència que ja estava arreplegada en la primera redacció del nostre Estatut d'autonomia.

Imagen Historia del Parlamento Andino (1979-2003)
València,
2004
José Miguel Santacreu Soler
84-89684-13-8
Castellà
210 pp.
Preu: 6 €
Historia del Parlamento Andino (1979-2003)

El llibre examina el procés d'integració parlamentària entre els països de la comunitat andina i estudia les competències i els problemes del parlament andí i la correlació d'este entre les polítiques nacionals d'integració i concertació.

Imagen La Presidencia de las asambleas legislativas. Una perspectiva comparada
València,
2003
María Vicenta García Soriano
84-89684-05-7
Castellà
223 pp.
Preu: 6 €
Número: 4
La Presidencia de las asambleas legislativas. Una perspectiva comparada

La monografia compara diversos tipus de presidents parlamentaris, amb atenció als aspectes jurídics -el seu estatut, els poders en el si de l'assemblea: la direcció de treballs parlamentaris, les funcions disciplinàries, administratives i interpretatives, etc.-, així com els aspectes polítics.

Imagen Les compareixences en comissió.
València,
2003
Frederic Sòria i Rosaleny
84-89684-06-5
Valencià
263 pp.
Preu: 6 €
Les compareixences en comissió. El cas de les Corts Valencianes durant la IV legislatura (1995-1999)

En este llibre es constata el control de l'executiu sobre el legislatiu i la impossibilitat de l'oposició per a determinar l'agenda parlamentària; es posa de relleu la crisi del valencià en la vida política i social, i es propugna la participació dels agents socials en el procediment legislatiu. Finalment, es proposen modificacions del Reglament de les Corts Valencianes.

Imagen La constitución de los grupos parlamentarios
València,
2003
Ana Mª Ortells Miralles
84-89684-11-1
Castellà
127 pp.
Preu: 6 €
Número: 6
La constitución de los grupos parlamentarios

Esta obra presenta una visió global de la constitució dels grups parlamentaris a Espanya mitjançant una anàlisi comparativa dels requisits i pressupostos que s'hi exigeixen i que engloba totes les assemblees legislatives existents al nostre país (Congrés dels Diputats, Senat i parlaments autonòmics).

Imagen La declaración de actividades y de bienes patrimoniales de los diputados de las Cortes Valencianas
València,
2003
Vanessa Canet Espinosa
84-89684-12-X
Castellà
153 pp.
Preu: 6 €
La declaración de actividades y de bienes patrimoniales de los diputados de las Cortes Valencianas

El llibre descriu quins requisits són necessaris per tal d'accedir a l'exercici ple de la condició de diputat o diputada i per això aborda de manera general l'obtenció i presentació de la credencial,així com el jurament i promesa. Se centra, així mateix, en la declaració d'activitats i béns patrimonials, tal com indica el títol del llibre.