Legista

Legista conté dos bases documentals sobre documentació jurídica i parlamentària iniciades en 1993.

Activitat Parlamentària

Reflectix, amb caràcter referencial, els projectes i proposicions de llei tramitats pels Parlaments Autonòmics i les Corts Generals.

Legislació

Reunix les disposicions de caràcter general de les Comunitats Autònomes i de l'Estat. En les disposicions publicades desde 1996, es troba incorporat el text complet de la mateixa.