REPOSITORI PARLAMENTS I PANDÈMIA PER COVID-19 (març 2020-mm-aaaa)

Aquest repositori conté els canvis, temporals o permanents, de les normes dels Parlaments per a adaptar-se a la situació creada per la pandèmia de la COVID-19. Reuneix els Acords de Mesa, les Resolucions de Presidència, les reformes de Reglaments, els plans, etc. que s’han adoptat perquè les cambres desenvolupen la seua activitat, durant la pandèmia mundial.

El repositori inclou l’activitat de les Corts Generals i els Parlaments Autonòmics (excepte el parlament de la Regió de Múrcia); la font d’informació són les publicacions oficials, o les normes organitzades en els espais web, de cada cambra.

S’ha respectat la llengua oficial de les publicacions, excepte en el cas del Parlament Basc. La informació es pot recuperar per diversos camps: parlament, tipus de document, dates i matèries, etc.