CORREDORS

Estos corredors connecten les distintes dependències i edificis que conformen Les Corts Valencianes.

Comentaris