Cercador

Iniciatives legislatives

Mostrant 1 - 10 de 12 resultats

13
des.
2018
Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, i de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, del règim local de la Comunitat Valenciana

24
oct.
2018
Proposició de llei sobre les competències de les diputacions provincials

Proponent:
Podemos - Podem
BOC 310 - 24/10/2018

21
juny
2017
Projecte de llei de coordinació de policies locals de la Comunitat Valenciana

Comissió:
Comissió de Justícia, Governació i Administració Local
BOC 190 - 21/06/2017

14
juny
2017
Projecte de llei de mancomunitats

Comissió:
Comissió de Justícia, Governació i Administració Local
BOC 188 - 14/06/2017

10
maig
2017
Proposició de llei sobre delimitació territorial comarcal

16
nov.
2016
Proposició de llei de finançament just de les entitats locals de la Comunitat Valenciana

17
febr.
2016
Proposició de llei de modificació de la disposició addicional desena de la Llei 7/2014, de 22 de desembre de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat

29
oct.
2015
Proposició de llei de modificació de l'article 139 de la Llei 8/2010, de règim local de la Comunitat Valenciana, per a garantir el dret a assistir als plens municipals i gravar-los

Comissió:
Comissió de Justícia, Governació i Administració Local
Proponent:
Compromís
BOC 27 - 29/10/2015

07
set.
2015
Proposició de llei de modificació de la Llei 2/1983, de 2 d'octubre, per la qual es declaren d'interès general per a la Comunitat Valenciana determinades funcions pròpies de les diputacions provincials per a l'adaptació a la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'administració local

22
jul.
2015
Proposició de llei de modificació de l’article 33 bis, de la Llei 6/1999, de 19 d’abril, de policies locals i coordinació de les policies locals de la Comunitat Valenciana