Comissió de Justícia, Governació i Administració Local

Lugar de celebración
Hemicicle
Inicio
10:00
Comparteix a Facebook Comparteix a Twitter

PRESIDÈNCIA DE LES CORTS VALENCIANES

   D’acord amb els articles 42 i 66.2 de l’RCV, es convoca les il·lustres senyores diputades i els il·lustres senyors diputats membres de la Comissió de Justícia, Governació i Administració Local a la sessió de la comissió que s’iniciarà el proper dia 11 de maig de 2020, a les 10.00 hores, al Palau de les Corts Valencianes, amb l’ordre del dia següent:

  1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la reunió anterior.
  2. Presa en consideració de la proposició no de llei sobre la reforma del sistema de finançament local, presentada pel Grup Parlamentari Compromís (RE número 13.887, BOCV 68).
  3. Presa en consideració de la proposició no de llei sobre la garantia del correcte funcionament dels distints registres civils de la nostra comunitat i la correcta quantificació de les víctimes mortals causades per la pandèmia de la Covid-19, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos (RE número 16.783).
  4. Presa en consideració de la proposició no de llei de tramitació especial d'urgència sobre l’aprovació i la posada en marxa d’un pla extraordinari de reforç de l’administració de justícia valenciana, presentada pel Grup Parlamentari Popular (RE número 16.840).

Palau de les Corts Valencianes
València, 6 de maig de 2020

 

El president
ENRIC MORERA I CATALÀ

Galeria