Comissió de Peticions

Lloc de celebració
Sala A
Inici
11:30
Comparteix a Facebook Comparteix a Twitter

PRESIDÈNCIA DE LES CORTS VALENCIANES

D’acord amb els articles 42 i 66.2 de l’RCV, es convoca les il·lustres senyores diputades i els il·lustres senyors diputats membres de la Comissió de Peticions, a la sessió que tindrà lloc el 24 de maig de 2022, a les 11:30 hores, al Palau de les Corts Valencianes, amb l’ordre del dia següent:

PRIMER PUNT:    Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la reunió anterior.

SEGON PUNT:    Admissió, si escau, de les peticions presentades: 

•    Escrit RE número 52.524, presentat pel Sr. Eduardo Cuñat Forte, en representació de la Plataforma de Veïns del Nucli Antic de Xàtiva “Casc Antic Digne i Viu”, en què sol·licita comparèixer davant la Comissió de Peticions a fi d’exposar la problemàtica continuada que pateixen en relació amb la xarxa de distribució d’aigües potables i desaigües en aquesta ciutat.
•    RE número 52.553, presentat pel president de l’Associació Funció Administrativa en Sanitat Pública, amb què sol·licita la col·laboració de la Comissió de Peticions per a que en seu parlamentària es clarifiquen determinades problemàtiques que afecten al personal d’aquest sector.
•    RE núm. 54.023, presentat per la Sra. Maria Pérez i Company, sobre el compliment de la Carta de Drets Socials Valenciana en relació amb la discriminació per raó de sexe.

TERCER PUNT:    Debat i, si escau, aprovació de les propostes de tramitació de la petició RE núm. 32.299 (presentada pel col·lectiu de docents interins amb diversitat funcional).

QUART PUNT:    Debat i, si escau, aprovació de les propostes de tramitació de la petició RE núm. 38.526 (presentada per l’Associació Veïnal d’Aielo de Malferit).

CINQUÈ PUNT:    Debat i, si escau, aprovació de les propostes de tramitació de la petició RE núm. 40.617 (presentada per la Sra. Josefa Carmen Rufete).

SISÉ PUNT:        Tramitació ordinària de documents. 

Palau de les Corts Valencianes
València, 3 de mayo de 2022

 

El president
ENRIC MORERA I CATALÀ

Galeria