Ple de Les Corts Valencianes

Lloc de celebració
Hemicicle
Inici
10:00
Comparteix a Facebook Comparteix a Twitter

PRESIDÈNCIA DE LES CORTS VALENCIANES

D'acord amb els articles 56.1 i 66.1 del Reglament de Les Corts Valencianes, es convoca les il·lustres senyores diputades i els il·lustres senyors diputats a la sessió ordinària del Ple de Les Corts Valencianes, que s'iniciarà el pròxim dia 28 de setembre de 2023, a les 10.00h, al Palau de Les Corts Valencianes, amb l'ordre del dia següent:

  1. Compareixença del conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca per a informar sobre les línies generals de la política que portarà a terme la Conselleria, sol·licitada a petició pròpia (RE número 575 correcció d’errades RE núm. 755).

Acumulada a la compareixença del conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca per a explicar les principals línies de treball de la conselleria al llarg de la present legislatura, sol·licitada pel Grup Parlamentari Compromís (RE número 317).

Acumulada a la compareixença del conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca per tal d’informar sobre les línies polítiques generals a desenvolupar des de la conselleria, sol·licitada pel Grup Parlamentari Socialista (RE número 333).

  1. Compareixença de la consellera de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori per a informar sobre les línies generals de la política que portarà a terme la Conselleria, sol·licitada a petició pròpia (RE número 576).

Acumulada a la compareixença de la consellera de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori per a explicar les principals línies de treball de la conselleria al llarg de la present legislatura, sol·licitada pel Grup Parlamentari Compromís (RE número 318).

Acumulada a la compareixença de la consellera de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori per tal d’informar sobre les línies polítiques generals a desenvolupar des de la conselleria, sol·licitada pel Grup Parlamentari Socialista (RE número 334).

  1. Compareixença de la consellera d’ Innovació, Indústria, Comerç i Turisme per a informar sobre les línies generals de la política que portarà a terme la Conselleria, sol·licitada a petició pròpia (RE número 577).

Acumulada a la compareixença de la consellera d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme per a explicar les principals línies de treball de la conselleria al llarg de la present legislatura, sol·licitada pel Grup Parlamentari Compromís (RE número 319).

Acumulada a la Compareixença de la consellera d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme per tal d’informar sobre les línies polítiques generals a desenvolupar des de la conselleria, sol·licitada pel Grup Parlamentari Socialista (RE número 335).

Palau de Les Corts Valencianes

València, 12 de setembre de 2023

 

President

Llanos Massó Linares

 

 

 

 

 

 

 

Galeria