Ple de Les Corts Valencianes

Lloc de celebració
Hemicicle
Inici
10:30
Comparteix a Facebook Comparteix a Twitter

PRESIDÈNCIA DE LES CORTS VALENCIANES

D'acord amb els articles 56.1 i 66.1 del Reglament de Les Corts Valencianes, es convoca les il·lustres senyores diputades i els il·lustres senyors diputats a la sessió ordinària del Ple de Les Corts Valencianes, que s'iniciarà el pròxim dia 17 d’abril de 2024, a les 10.30h, al Palau de Les Corts Valencianes, amb l'ordre del dia següent:

1.    Dictamen de la Comissió d’Estatut dels Diputats i les Diputades sobre compatibilitat de la il·lustre senyora diputada Ana Belén Juárez Pastor (BOCV 54).
2.    Presa en consideració de la Proposició de llei per la qual es regula la llibertat educativa, presentada pels grups parlamentaris Popular i Vox Cortes Valencianas. Procediment d’urgència (RE número 14.829, BOCV 52). Criteri del Consell (RE número 15.893, BOCV 54).
3.    Presa en consideració de la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de transparència i bon govern de la Comunitat Valenciana, i de la Llei 8/2016, de 28 d'octubre, d'incompatibilitats i conflictes d'interessos de persones amb càrrecs públics no electes, presentada pels grups parlamentaris Popular i Vox Cortes Valencianas. Procediment d’urgència (RE número 14.830, BOCV 52). Criteri del Consell (RE número 15.893, BOCV 54).
4.    Presa en consideració de la Proposició de llei de la Corporació Audiovisual de la Comunitat Valenciana, presentada pels grups parlamentaris Popular i Vox Cortes Valencianas. Procediment d’urgència (RE número 14.831, BOCV 52). Criteri del Consell (RE número 15.893, BOCV 54).
5.    Presa en consideració de la Proposició de llei sobre concòrdia de la Comunitat Valenciana, presentada pels grups parlamentaris Popular i Vox Cortes Valencianas. Procediment d’urgència (RE número 14.832, BOCV 52). Criteri del Consell (RE número 15.893, BOCV 54).
6.    Presa en consideració de la  Proposició de llei de modificació de la Llei 11/2016, de 28 de novembre, de la Generalitat, de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, presentada pel Grup Parlamentari Popular. Procediment d’urgència (RE número 14.833, BOCV 52). Criteri del Consell (RE número 15.893, BOCV 54).
7.    Moció subsegüent a la interpel·lació al vicepresident primer i conseller de Cultura i Esport sobre la política general de la Conselleria de Cultura i Esport en matèria cultural a la Comunitat Valenciana, presentada pel Grup Parlamentari Socialista (RE número 14.691, BOCV 53).
8.    Moció subsegüent a la interpel·lació al conseller de Sanitat sobre la política general de la Conselleria de Sanitat respecte als departaments de salut en règim de concessió administrativa, presentada pel Grup Parlamentari Compromís (RE número 14.710, BOCV 53).
9.    Compareixença del president del Consell per a respondre les preguntes d’interés general per a la Comunitat Valenciana, formulades pels grups parlamentaris.
10.     Preguntes 307 (BOCV 54), 93 (BOCV 23), 295, 300 (BOCV 54), 155, 161 (BOCV 39), 281 (BOCV 54), 112 (BOCV 27), 308 (BOCV 54), 182 (BOCV 39), 306, 283 (BOCV 54).
11.    Interpel·lació al conseller d’Educació, Universitats i Ocupació sobre la política general en matèria d’universitats establida per la conselleria, que formula el diputat Pedro Ruiz Castell, del Grup Parlamentari Socialista (RE número 14.727, BOCV 53).
12.    Interpel·lació a la consellera d’Hisenda, Economia i Administració Pública sobre l’eliminació de controls contra la corrupció, que formula la diputada Aitana Mas Mas, del Grup Parlamentari Compromís (RE número 14.593, amb correcció d’errades RE número 14.596, BOCV 53).

Palau de Les Corts Valencianes

10 d'abril de 2024

Llanos Massó Linares

President

Galeria