Cercador

Iniciatives legislatives

Mostrant 581 - 587 de 587 resultats

12
nov.
1991
Proposició de llei sobre modificació de l'article 5.1 de la Llei 7/1984, de 4 de juliol, de creació de l'entitat pública Radiotelevisió Valenciana (RTVV) i regularizació dels serveis de radiodifusió i televisió de la Generalitat Valenciana

Comissió:
Comissió de Coordinació, Organització i Règim de les Institucions de La Generalitat
Proponent:
Socialista, Esquerra Unida, Popular, N. Unió Valenciana
BOC 19 - 12/11/1991

12
nov.
1991
Proposició de llei sobre col.legis professionals i exercicis de professions titulades

Proponent:
Popular
BOC 19 - 12/11/1991

06
nov.
1991
Projecte de llei de Pressupostos de la Generalitat Valenciana per a l'exercici 1992

Comissió:
Comissió d'Economia, Pressupostos i Hisenda
BOC 17 - 06/11/1991

11
oct.
1991
Projecte de llei de Sanejament de la Comunitat Valenciana

Comissió:
Comissió de Medi Ambient
BOC 12 - 11/10/1991

01
oct.
1991
Proposició de llei sobre "Protecció contra la contaminació acústica"

Proponent:
Esquerra Unida
BOC 11 - 01/10/1991

13
set.
1991
Projecte de llei de creació del Col·legi de Fisioterapeutes de la Comunitat Valenciana

18
jul.
1991
Proposició de llei sobre "Modificació de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, de 11 de maig de Sindicatura de Comptes"

Proponent:
N. Unió Valenciana
BOC 4 - 18/07/1991