Cercador

Iniciatives legislatives

Mostrant 1 - 10 de 94 resultats
06
març
2015
Proposició de llei de modificació de l'article 33 de la Llei 6/1999, de 19 d'abril, de policies locals i coordinació de les policies locals de la Comunitat Valenciana
06
març
2015
Proposició de llei de modificació puntual de la Llei 13/2004, de 27 de diciembre, de caza de la Comunitat Valenciana
18
febr.
2015
Projecte de llei per la que es regula la iniciativa legislativa popular davant Les Corts
18
febr.
2015
Projecte de llei de la Generalitat, de pesca continental, esportiva i de gestió de la Comunitat Valenciana
11
febr.
2015
Proposició de llei per a la recuperació de la memoria democrática valenciana
Proponent:
Esquerra Unida
BOC 314 - 11/02/2015
09
febr.
2015
Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei sobre Caixes d’Estalvis, aprovat pel Decret Legislatiu 1/1997, de 23 de juliol, del Consell
Comissió:
Comissió d'Economia, Pressupostos i Hisenda
BOC 313 - 09/02/2015
09
febr.
2015
Projecte de llei de participació i col·laboració institucional de les organitzacions sindicals i empresarials representatives a la Comunitat Valenciana
Comissió:
Comissió de Coordinació, Organització i Règim de les Institucions de La Generalitat
BOC 313 - 09/02/2015
09
febr.
2015
Proposició de llei d'incompatibilitats i conflictes d'interessos de persones amb càrrecs públics no electes
Proponent:
Compromís
BOC 313 - 09/02/2015
30
gen.
2015
Proposició de llei d'actuacions del sector públic de la Generalitat davant de les deslocalitzacions empresarials
30
gen.
2015
Projecte de llei de reconeixement, protecció i promoció de les senyes d'identitat del poble valencià
Comissió:
Comissió de Coordinació, Organització i Règim de les Institucions de La Generalitat
BOC 309 - 30/01/2015