Cercador

Preguntes d'interès general

Mostrant 1 - 2 de 2 resultats
11
maig
2006
Sobre quan pensa desenvolupar el Consell la competència sobre policia autonòmica que contempla l’Estatut d’Autonomia en el seu article 55
Autor:
Esquerra Unida-Els Verds-Esquerra Valenciana: Entesa
Resposta:
DSP 140 11/05/2006
Número:
22
Any:
27
des.
1995
Sobre quines mesures legislatives, pressupostàries i executives pensa prendre el govern valencià per tal de fer efectiu el mandat estatutari implícit en l'article 36 desenvolupant un cos únic de policia autònoma de la Comunitat Valenciana
Autor:
GP Nacionalista Unió Valenciana-IC
Resposta:
DSP 22 27/12/1995
Número:
12
Any: