Cercador

Preguntes d'interès general

Mostrant 1 - 10 de 135 resultats
30
nov.
2006

Sobre si té prevista alguna proposta per a aconseguir en Radiotelevisió Valenciana el nivell de pluralisme i independència acordat en Radiotelevisió Espanyola

30
nov.
2006

Sobre els avantatges que el desenvolupament de l’Estatut d’autonomia reportarà als ciutadans de la Comunitat Valenciana

Autor:
Popular
Resposta:
DSP 167 30/11/2006
Número:
48
Any:
30
nov.
2006

Sobre els motius pels quals s’han produït tants incidents en la línia 1 de Metrovalencia en el segon semestre d’enguany

Autor:
Esquerra Unida-Els Verds-Esquerra Valenciana: Entesa
Resposta:
DSP 167 30/11/2006
Matèria / Descriptor:
Número:
47
Any:
24
nov.
2005

Sobre com valora el president del Consell el fet que per primera vegada s’haja reconegut el valencià en el Comité de les Regions com a idioma cooficial espanyol

Autor:
Popular
Resposta:
DSP 114 24/11/2005
Número:
46
Any:
23
nov.
2006

Sobre l’opinió que li mereix al president el retard que pretén el Ministeri de Medi Ambient en les obres d’ampliació del port de València

24
nov.
2005

Sobre quines accions pensa realitzar el Govern Valencià per a dirimir les responsabilitats que es deriven de la gestió de l’IVEX

24
nov.
2005

Sobre quines mesures pensa arbitrar el president del Consell per a fer front als presumptes casos de corrupció en l’administració valenciana

23
nov.
2006

Sobre les mesures que van a introduir-se per a garantir la qualitat en l’atenció primària amb la dedicació d’un temps adequat per als pacients

Autor:
Socialista
Resposta:
DSP 165 23/11/2006
Número:
44
Any:
10
nov.
2005

Sobre quina valoració fa el president del Consell sobre el desenvolupament del Pla valencià de la immigració

Autor:
Socialista
Resposta:
DSP 110 10/11/2005
Matèria / Descriptor:
Número:
43
Any:
10
nov.
2005

Sobre la valoració que fa el president del Consell de l’augment de preus del gasoil i la seua incidència en els sectors de l’economia i, fonamentalment, en el sector pesquer

Autor:
Popular
Resposta:
DSP 110 10/11/2005
Matèria / Descriptor:
Número:
42
Any: