Cercador

Resolucions aprovades

Mostrant 4371 - 4380 de 4462 resultats

04
març
1987
92
Sobre "Adopció de mesures per tal de pal·liar la contaminació forestal de les Comarques d'Els Ports i Baix Maestrat a causa dels fums produïts per la Central Tèrmica d'Andorra"

18
febr.
1987
91
Sobre "Elecció de membres del Consell Valencià de Cultura"

18
febr.
1987
90
Sobre "Nomenament de volcals del Consell Superior de Cooperativisme en representació dels Grups Parlamentaris de les Corts Valencianes"

18
febr.
1987
89
Sobre "Renegociació per part del Govern Central davant la CEE de les condicions del sector hortofrutícola espanyol"

22
des.
1986
88
Sobre l'Informe de la Sindicatura de Comptes sobre la Fiscalització dels Comptes Generals de la Generalitat Valenciana corresponents a l'exercici de 1985

19
nov.
1986
87
Sobre els Diputats elegits perquè realitzen en el Congrés dels Diputats la defensa de la Proposició de Llei de Declaració de les Illes Columbretes com a Parc Nacional Marítimo-Terrestre

19
nov.
1986
86
Sobre fixació del nombre de Diputats a elegir perquè realitzen en el Congrés dels Diputats la defensa de la Proposició de Llei de Declaració de les Illes Columbretes com a Parc Natural Martítimo-Terrestre

19
nov.
1986
85
Sobre creació de la Comissió de Sindicatura de Comptes

12
nov.
1986
84
Sobre "La difusió en els centres escolars dels símbols de la Comunitat Autònoma Valenciana, en els dos idiomes oficials"

05
nov.
1986
83
Sobre absència de situació d'incompatibilitat parlamentària dels Diputats Il·lustres Senyors Don Rafael Luís Gadea Martí, Don Emilio Bomant Espasa i Don Francisco Muñoz Antonino