Cercador

Resolucions aprovades

Mostrant 1 - 10 de 2676 resultats

13
juny
2019
1
Sobre elecció de president de la Generalitat Valenciana

28
febr.
2019
1541
Sobre l'elecció d'una vocal de la comissió executiva del Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern.

28
febr.
2019
1540
Sobre conformitat amb les modificacions introduïdes per les Corts Generals al text de reforma de l'Estatut d'autonomia de la Comunitat Valenciana.

27
febr.
2019
1539
Sobre la presa en consideració de la Proposició de llei per la qual es modifica l'apartat a del punt dos de la disposició addicional tercera de la Llei 7/2018, de 26 de març, de seguretat ferroviària, presentada pels grups parlamentaris Popular, Podemos-Podem i Ciudadanos (RE número 106.957).

14
febr.
2019
1533
Sobre la presa en consideració de la Proposició de llei valenciana sobre les competències de les diputacions provincials, presentada pel Grup Parlamentari Podemos-Podem (RE número 113.083).

14
febr.
2019
1532
Sobre la validació del Decret llei 1/2019, de 18 de gener, del Consell, de modificació de la Llei 28/2018, de 28 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2019.

13
febr.
2019
1531
Sobre la tramitació pel procediment de lectura única de la Proposició de llei de modificació del capítol II del títol III de la Llei 6/1997, de 4 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de consells i col·legis profesionals de la Comunitat Valenciana (RE número 106.921).

13
febr.
2019
1530
Sobre la presa en consideració de la Proposició de llei de modificació del capítol II del títol III de la Llei 6/1997, de 4 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de consells i col·legis professionals de la Comunitat Valenciana, presentada pels grups parlamentaris Popular, Socialista, Compromís, Podemos-Podem i Ciudadanos (RE número 106.921).

31
gen.
2019
1525
Sobre la recuperació del departament de salut de Dénia-Marina Alta per a la sanitat pública.

30
gen.
2019
1524
Sobre la salvaguarda de la producció citrícola valenciana davant l'increment del volum de cítrics sud-africans.