Cercador

Resolucions aprovades

Mostrant 1 - 10 de 3039 resultats
15
jul.
2024
161

Sobre el rebuig a la proposta de tramitació com a projecte de llei del Decret llei 6/2024, de 28 de juny, del Consell, pel qual es prorroguen les reduccions temporals de tarifes en determinats serveis públics de transport que són competència de la Generalitat, per un període de sis mesos.

15
jul.
2024
160

De validació del Decret llei 6/2024, de 28 de juny, del Consell, pel qual es prorroguen les reduccions temporals de tarifes en determinats serveis públics de transport que són competència de la Generalitat, per un període de sis mesos

15
jul.
2024
159

Sobre el rebuig a la proposta de tramitació com a projecte de llei del Decret llei 5/2024, de 28 de juny, del Consell, pel qual s’aproven les mesures tributàries urgents destinades a compensar determinats efectes negatius produïts a les persones afectades per l’incendi declarat a València el 22 de febrer de 2024

15
jul.
2024
158

De validació del Decret llei 5/2024, de 28 de juny, del Consell, pel qual s’aproven les mesures tributàries urgents destinades a compensar determinats efectes negatius produïts a les persones afectades per l’incendi declarat a València el 22 de febrer de 2024

11
jul.
2024
151

Sobre l’estadística judicial.

11
jul.
2024
150

Sobre la reforma de l’actual sistema de finançament sense privilegis.

27
juny
2024
144

Sobre l’aprovació del conveni de col·laboració per al foment de les competències digitals de la societat.

27
juny
2024
143

Sobre la presa en consideració de la Proposició de proposició de llei orgànica per l’impuls de la reforma del sistema de finançament, la creació d’un fons d’anivellament i la regularització del deute històric de les comunitats autònomes,

13
juny
2024
138

Sobre l'exigència a les organitzacions sindicals de l'obligatorietat de fer pública tota la informació relativa als actes de gestió administrativa amb repercussió econòmica o pressupostària.

13
juny
2024
137

Sobre el rebuig a la ubicació d'una planta fotovoltaica per a donar energia elèctrica a l'estació dessalinitzadora de Torrevieja.