Cercador

Resolucions aprovades

Mostrant 1 - 10 de 2822 resultats
25
març
2021
291
Sobre la presa en consideració de la Proposició de llei per a la prevenció de residus, transició ecològica i foment de l'economia circular a la Comunitat Valenciana.
25
març
2021
290
Sobre el rebuig a la proposta de tramitació com a projecte de llei del Decret llei 5/2021, de 26 de febrer, del Consell, de mesures urgents per a impulsar l'execució d'obres i infraestructures per a fer front a la pandèmia de la COVID-19.
25
març
2021
289
Sobre la validació del Decret llei 5/2021, de 26 de febrer, del Consell, de mesures urgents per a impulsar l'execució d'obres i infraestructures per a fer front a la pandèmia de la COVID-19.
23
març
2021
251-bis
Sobre la situació de compatibilitat de la il·lustre diputada senyora Miriam Turiel Mollá.
11
març
2021
284
Sobre la situació de compatibilitat de la diputada Aroa Mira Rojano.
11
març
2021
283
Sobre el rebuig a la proposta de tramitació com a projecte de llei del Decret llei 4/2021, de 19 de febrer, del Consell, de mesures extraordinàries per a la concessió d'ajudes a persones físiques o jurídiques explotadores d'establiments públics d'oci nocturn, per la COVID-19.
11
març
2021
282
Sobre la validació del Decret llei 4/2021, de 19 de febrer, del Consell, de mesures extraordinàries per a la concessió d'ajudes a persones físiques o jurídiques explotadores d'establiments públics d'oci nocturn, per la COVID-19.
11
març
2021
281
Sobre el rebuig a la proposta de tramitació com a projecte de llei del Decret llei 3/2021, de 12 de febrer, del Consell, de mesures extraordinàries en matèria d'artesania per a pal·liar els efectes de la crisi derivada de la pandèmia de la COVID-19.
11
març
2021
280
Sobre la validació del Decret llei 3/2021, de 12 de febrer, del Consell, de mesures extraordinàries en matèria d'artesania per a pal·liar els efectes de la crisi derivada de la pandèmia de la COVID-19.
11
març
2021
279
Sobre el rebuig a la proposta de tramitació com a projecte de llei del Decret llei 2/2021, de 29 de gener, del Consell, de mesures extraordinàries dirigides a persones treballadores, empreses i persones treballadores autònomes per a pal·liar els efectes de la crisi derivada de la pandèmia per la COVID-19.