Cercador

Resolucions aprovades

Mostrant 1 - 10 de 2692 resultats

23
oct.
2019
34
Sobre la creació d’una comissió especial d’estudi sobre les mesures de prevenció dels riscos d’inundacions del Baix Segura en matèria territorial, urbanística i hídrica.

23
oct.
2019
33
Sobre la creació d’una comissió especial d’estudi sobre els usos de temps per a impulsar polítiques concretes de racionalització dels horaris.

23
oct.
2019
32
Sobre la designació de sis vocals en el Consell Valencià de Cooperació al Desenvolupament.

23
oct.
2019
31
Sobre designació dels diputats i de les diputades que han de formar part del Consell Assessor d’RTVE a la Comunitat Valenciana.

23
oct.
2019
30
Sobre l'informe de fiscalització del Compte General de la Generalitat corresponent a l'exercici de 2017, i la resta d'informes de fiscalització de les entitats que formen part del Compte General de la Generalitat.

17
oct.
2019
28
Sobre l'elecció del síndic major de Comptes.

16
oct.
2019
27
Sobre la tramitació pel procediment de lectura única de la Proposició de llei per la qual es deroga la disposició addicional cinquena de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics.

16
oct.
2019
26
Sobre la presa en consideració de la proposició de llei per la qual es deroga la disposició addicional cinquena de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics.

26
set.
2019
8
Sobre la comdemna i la prohibició de la gestació subrogada i la millora dels sistemes d'adopció.