Cercador

Resolucions aprovades

Mostrant 1 - 10 de 2916 resultats
14
jul.
2022
539

Sobre la presa en consideració de la Proposició de llei valenciana de mesures fiscals per a impulsar el turisme sostenible, presentada pels grups parlamentaris Socialista, Compromís i Unides Podem (RE número 53.581).

14
jul.
2022
538

Sobre la presa en consideració de la Proposta de reforma del Reglament de les Corts Valencianes, presentada pel Grup Parlamentari Vox Comunidad Valenciana (RE número 55.463).

14
jul.
2022
537

Sobre el rebuig a la proposta de tramitació com a projecte de llei del Decret llei 6/2022, de 8 de juliol, del Consell, de mesures extraordinàries per al suport econòmic als contribuents del cànon de sanejament per a fer front a l'impacte de la inflació en l'economia de les famílies i les empreses (RE número 57.552).

14
jul.
2022
536

Sobre la validació del Decret llei 6/2022, de 8 de juliol, del Consell, de mesures extraordinàries per al suport econòmic als contribuents del cànon de sanejament per a fer front a l'impacte de la inflació en l'economia de les famílies i les empreses (RE número 57.552).

14
jul.
2022
535

Sobre el rebuig a la proposta de tramitació com a projecte de llei del Decret llei 5/2022, d'1 de juliol, del Consell, pel qual s'aprova la concessió directa d'ajudes de suport als treballadors autònoms, inscrits com a tals en el règim especial d'autònoms, que desenvolupen la seua activitat en els subsectors que s'han vist especialment afectats per l'increment dels costos energètics derivats de la invasió d'Ucraïna per part de Rússia (RE número 57.198).

14
jul.
2022
534

Sobre la validació del Decret llei 5/2022, d'1 de juliol, del Consell, pel qual s'aprova la concessió directa d'ajudes de suport als treballadors autònoms, inscrits com a tals en el règim especial d'autònoms, que desenvolupen la seua activitat en els subsectors que s'han vist especialment afectats per l'increment dels costos energètics derivats de la invasió d'Ucraïna per part de Rússia (RE número 57.198).

07
jul.
2022
528

Sobre la defensa de la citricultura i de la promoció de la taronja valenciana.

07
jul.
2022
527

Sobre el rebuig a la proposta de tramitació com a projecte de llei del Decret llei 4/2022, de 10 de juny, del Consell, pel qual es modifica el text refós de la Llei d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge, aprovat pel Decret legislatiu 1/2021, de 18 de juny, del Consell.

07
jul.
2022
526

Sobre la validació del Decret llei 4/2022, de 10 de juny, del Consell, pel qual es modifica el text refós de la Llei d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge, aprovat pel Decret legislatiu 1/2021, de 18 de juny, del Consell.

30
juny
2022
525

Sobre la situació de compatibilitat de la diputada Xelo Angulo Luna.