Cercador

Resolucions aprovades

Mostrant 1 - 10 de 2857 resultats
22
jul.
2021
395
Sobre l'aprovació del conveni de col·laboració entre la Conselleria de Foment i Medi Ambient de la Junta de Castella i Lleó; la Conselleria de Presidència, Administració Pública e Interior de la Junta d'Andalusia, i la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic de la Generalitat per al foment de les competències digitals de la societat.
22
jul.
2021
394
Sobre el rebuig a la proposta de tramitació com a projecte de llei del Decret llei 9/2021, de 2 de juliol, del Consell, de modificació de la Llei 4/2020, de 30 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2021.
22
jul.
2021
393
Sobre la validació del Decret llei 9/2021, de 2 de juliol, del Consell, de modificació de la Llei 4/2020, de 30 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2021.
22
jul.
2021
392
Sobre el rebuig a la proposta de tramitació com a projecte de llei del Decret llei 11/2021, de 9 de juliol, del Consell, pel qual es modifica el Decret llei 11/2020, de 24 de juliol, del Consell, de règim sancionador específic contra els incompliments de les disposicions reguladores de les mesures de prevenció davant la COVID-19.
22
jul.
2021
391
Sobre la validació del Decret llei 11/2021, de 9 de juliol, del Consell, pel qual es modifica el Decret llei 11/2020, de 24 de juliol, del Consell, de règim sancionador específic contra els incompliments de les disposicions reguladores de les mesures de prevenció davant la COVID-19.
22
jul.
2021
390
Sobre el rebuig a la proposta de tramitació com a projecte de llei del Decret llei 10/2021, de 2 de juliol, del Consell, de modificació del Decret llei 4/2021, de 19 de febrer, de mesures extraordinàries per a la concessió d'ajudes a persones físiques o jurídiques explotadores d'establiments públics d'oci nocturn.
22
jul.
2021
389
Sobre la validació del Decret llei 10/2021, de 2 de juliol, del Consell, de modificació del Decret llei 4/2021, de 19 de febrer, de mesures extraordinàries per a la concessió d'ajudes a persones físiques o jurídiques explotadores d'establiments públics d'oci nocturn.
08
jul.
2021
388
Sobre l'aprovació del dictamen elaborat per la Comissió especial d'estudi sobre els usos de temps per a impulsar polítiques concretes de racionalització dels horaris.
08
jul.
2021
387
Sobre la designació de vocals en el Consell Valencià de Cooperació al Desenvolupament.
08
jul.
2021
386
Sobre la proposta dels membres del Consell de l'Audiovisual de la Comunitat Valenciana.