Cercador

Resolucions aprovades

Mostrant 1 - 10 de 2947 resultats
24
nov.
2022
595

Sobre la conversió de la Sareb en un instrument per a garantir el dret a l'habitatge i la nova forma de gestió dels habitatges de la Sareb al País Valencià.

24
nov.
2022
594

Sobre la presa en consideració de la Proposició de llei d'habitatges col·laboratius de la Comunitat Valenciana.

24
nov.
2022
593

Sobre el rebuig a la proposta de tramitació com a projecte de llei del Decret llei 15/2022, d'11 de novembre, del Consell, de modificació del Decret 118/2022, de 5 d'agost, del Consell, pel qual es regula la inclusió de clàusules de responsabilitat social en la contractació pública i en les convocatòries d'ajudes i subvencions (RE número 63.180).

24
nov.
2022
592

Sobre la validació del Decret llei 15/2022, d'11 de novembre, del Consell, de modificació del Decret 118/2022, de 5 d'agost, del Consell, pel qual es regula la inclusió de clàusules de responsabilitat social en la contractació pública i en les convocatòries d'ajudes i subvencions (RE número 63.180).

11
nov.
2022
589

Sobre el rebuig a la proposta de tramitació com a projecte de llei del Decret llei 14/2022, de 24 d'octubre, del Consell, pel qual es modifica la Llei 13/1997, de 23 de desembre, per la qual es regula el tram autonòmic de l'impost sobre la renda de les persones físiques i la resta de tributs cedits, per a adequar el gravamen de l'impost sobre la renda de les persones físiques i altres figures tributàries a l'impacte de la inflació (RE número 62.474).

11
nov.
2022
588

Sobre la validació del Decret llei 14/2022, de 24 d'octubre, del Consell, pel qual es modifica la Llei 13/1997, de 23 de desembre, per la qual es regula el tram autonòmic de l'impost sobre la renda de les persones físiques i la resta de tributs cedits, per a adequar el gravamen de l'impost sobre la renda de les persones físiques i d'altres figures tributàries a l'impacte de la inflació (RE número 62.474).

11
nov.
2022
587

Sobre el rebuig a la proposta de tramitació com a projecte de llei del Decret llei 13/2022, de 7 d'octubre, del Consell, d'aprovació de les bases reguladores i concessió directa d'ajudes complementàries per a actuacions de competència local en els municipis de la comarca del Baix Segura i Crevillent (Alacant), per a facilitar la inversió en actuacions urbanes sostenibles, en el marc del Pla Vega Renhace, per l'emergència climàtica i la necessitat d'urgent reactivació econòmica (RE número 61.932).

10
nov.
2022
586

Sobre la validació del Decret llei 13/2022, de 7 d'octubre, del Consell, d'aprovació de les bases reguladores i concessió directa d'ajudes complementàries per a actuacions de competència local als municipis de la comarca del Baix Segura i Crevillent (Alacant), per a facilitar la inversió en actuacions urbanes sostenibles, en el marc del Pla Vega Renhace, per l'emergència climàtica i la necessitat d'urgent reactivació econòmica (RE número 61.932).

27
oct.
2022
582

Sobre l'aprovació del dictamen elaborat per la Comissió especial d'estudi per a la revisió del model de negoci, per a la millora de la seua competitivitat, de la indústria del calçat de la Comunitat Valenciana, posant l'accent en la sostenibilitat.

27
oct.
2022
581

Sobre l'aprovació del dictamen elaborat per la Comissió especial d'estudi sobre la situació actual del sector citrícola a la Comunitat Valenciana i la seua viabilitat futura.