Cercador

Preguntes d'interès general

Mostrant 1 - 10 de 135 resultats

10
març
2011
Sobre la reforma de l'Estatut d'autonomia de la Comunitat Valenciana

Autor:
Popular
Resposta:
DSP 157 10/03/2011
Número:
153
Any:

10
març
2011
El deteriorament del benestar dels valencians

Autor:
Socialista
Resposta:
DSP 157 10/03/2011
Número:
152
Any:

10
març
2011
Sobre la signatura del codi ètic del PP

03
març
2011
Sobre la política de La Generalitat per a convertir la Comunitat Valenciana en una regió atractiva a inversions, turistes, prosperitat, benestar i progrés

Autor:
Popular
Resposta:
DSP 155 03/03/2011
Número:
150
Any:

03
març
2011
La crisi econòmica i institucional

Autor:
Esquerra Unida-Bloc-Verds-IR: Compromis
Resposta:
DSP 155 03/03/2011
Número:
149
Any:

03
març
2011
Sobre si és compatible amb la democràcia amenaçar, perseguir i castigar l'oposició per mantindre actituds crítiques amb actuacions del Consell

24
febr.
2011
La política del Consell en suport i defensa de l'agricultura, la ramaderia i la pesca

Autor:
Popular
Resposta:
DSP 153 24/02/2011
Número:
147
Any:

24
febr.
2011
L'estabilitat institucional de La Generalitat

24
febr.
2011
Les persones incorporades a l'administració de la Generalitat Valenciana mitjançant nomenament lliure

Autor:
Esquerra Unida-Bloc-Verds-IR: Compromis
Resposta:
DSP 153 24/02/2011
Número:
145
Any:

17
febr.
2011
La política d'inversions del Consell

Autor:
Popular
Resposta:
DSP 151 17/02/2011
Número:
144
Any: