Cercador

Preguntes d'interès general

Mostrant 1 - 10 de 76 resultats

05
jul.
2018
sobre les actuacions previstes per a buidar de competències les Diputacions i evitar casos de corrupció

05
jul.
2018
sobre com pensa elevar el grau de compliment dels exercicis anteriors

05
abr.
2018
com pensa elevar el grau de compliment dels exercicis pressupostaris anteriors

Autor:
Popular
Resposta:
DSP 129 05/04/2018
Número:
98110
Any:

01
març
2018
sobre la investigació judicial per corrupció en l'organització de la visita del Papa a València en 2006

06
jul.
2017
sobre el suport a una vertadera regeneració democràtica a la Comunitat Valenciana

25
maig
2017
sobre els avanços aconseguits i els reptes que queden per afrontar en complir-se dos anys de les eleccions en què la ciutadania valenciana va apostar pel canvi polític a la nostra terra

25
maig
2017
sobre la valoració de la gestió dels serveis públics que presta el Consell

11
maig
2017
sobre el grau de compliment del Consell dels anuncis en matèria de transparència

04
abr.
2017
sobre un model de contractació de personal directiu en el sector públic instrumental amb convocatoria pública i criteris basats en el mèrti i la capacitat, i avaluació de la gestió

04
abr.
2017
sobre les auditories que ha de realizar el Consell aprovades pel ple de les Corts