Cercador

Resolucions aprovades

Mostrant 1 - 10 de 102 resultats
28
jul.
2020
167
Sobre l'habilitació d'un servei modernitzat de teleassistència per a persones dependents.
28
jul.
2020
166
Sobre les proteccions socioeconòmiques dels treballadors i les treballadores de plataformes digitals.
28
jul.
2020
165
Sobre la prestació de serveis domiciliaris i en centres d'atenció diürna de serveis socials en el marc de la pandèmia de la COVID-19.
28
jul.
2020
164
Sobre el desenvolupament del model d'acolliment familiar especialitzat.
09
juny
2020
122
Sobre les mesures necessàries per a pal·liar les necessitats de les residències de persones majors com a conseqüència de la crisi sanitària de la COVID-19.
20
nov.
2019
58
Sobre l'elaboració d'un cens i d'un mapa de necessitats de les persones afectades per malalties neurodegeneratives
20
nov.
2019
57
Sobre el finançament dels serveis socials.
20
nov.
2019
56
Sobre el reconeixement de la sordceguesa com a discapacitat única als efectes de valoració i reconeixement oficial.
28
oct.
2019
38
Sobre la creació d'un registre estadístic de persones amb trastorns de l'espectre autista i la realització d'un pla d'acció per implementar l'Estratègia nacional d'autisme.
28
oct.
2019
37
Sobre l'expedició de carnets de famílies nombroses i monoparentals.