Cercador

Resolucions aprovades

Mostrant 1 - 10 de 96 resultats

20
nov.
2019
58
Sobre l'elaboració d'un cens i d'un mapa de necessitats de les persones afectades per malalties neurodegeneratives

20
nov.
2019
57
Sobre el finançament dels serveis socials.

20
nov.
2019
56
Sobre el reconeixement de la sordceguesa com a discapacitat única als efectes de valoració i reconeixement oficial.

28
oct.
2019
38
Sobre la creació d'un registre estadístic de persones amb trastorns de l'espectre autista i la realització d'un pla d'acció per implementar l'Estratègia nacional d'autisme.

28
oct.
2019
37
Sobre l'expedició de carnets de famílies nombroses i monoparentals.

28
oct.
2019
36
Sobre la modificació de l'Estatut bàsic de l'empleat públic per a incorporar la jubilació anticipada de les persones amb discapacitat.

28
oct.
2019
35
Sobre les expulsions del territori espanyol de ciutadans i ciutadanes estrangers que acudeixen a denunciar delictes davant la comissaria de policia.

26
juny
2018
1423
Sobre la realització d'actuacions en matèria de violència psicològica contra la dona

30
maig
2018
1399
Sobre l'alumnat amb discapacitat auditiva escolaritzat a la Comunitat Valenciana

30
maig
2018
1398
Sobre el desenvolupament d'un pla de formació en cures pal·liatives i d'atenció a persones dependents per a cuidadors de l'entorn familiar o cuidadors no professionals