Cercador

Resolucions aprovades

Mostrant 1 - 10 de 21 resultats

04
des.
2019
78
Sobre la sensibilització i el rebuig dels grans crims del segle xx, com va ser l'Holodomor de 1932-1933.

26
nov.
2019
62
Sobre la certificació professional de la figura d'agent d'igualtat d'oportunitats.

26
nov.
2019
61
Sobre l'aplicació de les mesures de protecció per a les víctimes de violència de gènere.

20
nov.
2019
58
Sobre l'elaboració d'un cens i d'un mapa de necessitats de les persones afectades per malalties neurodegeneratives

20
nov.
2019
57
Sobre el finançament dels serveis socials.

20
nov.
2019
56
Sobre el reconeixement de la sordceguesa com a discapacitat única als efectes de valoració i reconeixement oficial.

28
oct.
2019
38
Sobre la creació d'un registre estadístic de persones amb trastorns de l'espectre autista i la realització d'un pla d'acció per implementar l'Estratègia nacional d'autisme.

28
oct.
2019
37
Sobre l'expedició de carnets de famílies nombroses i monoparentals.

28
oct.
2019
36
Sobre la modificació de l'Estatut bàsic de l'empleat públic per a incorporar la jubilació anticipada de les persones amb discapacitat.

21
oct.
2019
29
Sobre la ratificació de la Carta social europea i l'adhesió al Protocol de reclamacions col·lectives.