Cercador

Resolucions aprovades

Mostrant 1 - 10 de 10 resultats

10
abr.
2019
7
Sobre el rebuig a la tramitació com a projecte de llei del Decret llei 3/2019, de 22 de març, del Consell, pel qual s'adopten mesures per a afavorir l'accés universal als serveis públics que permeten el sanejament de les entitats locals amb especials dificultats economicofinanceres, i el cofinançament de serveis en zones de baixa densitat poblacional de la Comunitat Valenciana.

10
abr.
2019
6
Sobre la validació del Decret llei 3/2019, de 22 de març, del Consell, pel qual s'adopten mesures per a afavorir l'accés universal als serveis públics que permeten el sanejament de les entitats locals amb especials dificultats economicofinanceres, i el cofinançament de serveis en zones de baixa densitat poblacional de la Comunitat Valenciana.

22
febr.
2019
1538
Sobre la retirada de la proposta del producte paneuropeu de pensions individuals al si del Consell Europeu.

05
febr.
2019
1527
Sobre la realització d’un pla estratègic per a afrontar la violència filioparental de la Comunitat Valenciana.

13
set.
2018
1470
Sobre el foment de les polítiques integradores i democràtiques de la Unió Europea en defensa dels drets humans cap a les migracions per tal de lluitar contra les polítiques d'odi, racisme i xenofòbia.

13
set.
2018
1466
Sobre l'eliminació de les escletxes salarials i de les violències masclistes.

13
set.
2018
1465
Sobre l'ampliació del parc públic d'habitatge; l'eliminació del criteri poblacional previst en el Pla estatal d'habitatge; la publicació de l'estat de les consessions de transport públic; i la posada en marxa del corredor mediterrani.

13
set.
2018
1459
Sobre la creació de la figura de l'acompanyament tècnic en les oficines d'atenció a les víctimes del delicte.

13
set.
2018
1455
Sobre la realització de contractacions públiques amb criteris de qualitat laboral, mediambiental i de gènere; la supressió de la bretxa salarial; la implantació del servei d'ajuda a domicili; la millora dels centres de dia per a majors i dels centres de malalts mentals; la reforma dels centres de menors; el foment de la reinserció per a drogodependents; i l'elaboració d'un pla de migracions.

13
set.
2018
1454
Sobre l'augment del pressupost destinat a les polítiques d'igualtat, els serveis socials i la inclusió.