Cercador

Resolucions aprovades

Mostrant 1 - 10 de 53 resultats
07
oct.
2020
209
Sobre la prevenció de la bifòbia en la societat valenciana.
07
oct.
2020
208
Sobre les persones acompanyants de dones supervivents de violència de gènere amb discapacitat.
07
oct.
2020
207
Sobre la protecció de les dones lactants com a persones especialment sensibles en la crisi de la COVID-19.
07
oct.
2020
206
Sobre l'adopció de mesures de protecció dels menors exposats a violència, violència de gènere o abusos sexuals en el context de la COVID-19.
06
oct.
2020
203
Sobre la condemna a la suspensió del dret d'asil i als atacs cap a les persones en trànsit i atrapades als camps de refugiats grecs.
06
oct.
2020
202
Sobre les actuacions per a impulsar el voluntariat en matèria de cooperació en les universitats públiques valencianes.
28
set.
2020
192
Sobre mesures per a donar un nou impuls a la cooperació valenciana posant en marxa una fira de drets humans i cooperació.
28
set.
2020
190
Sobre la reforma de la Llei 49/2002, del règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge.
25
set.
2020
179
Sobre l'efectiu desenvolupament de lleis i estratègies valencianes en polítiques socials.
25
set.
2020
177
Sobre la digitalització de la justícia, l'erradicació de la violència de gènere, l'impuls de millores en l'administració pública i la creació de més jutjats específics.