Cercador

Resolucions aprovades

Mostrant 1 - 10 de 165 resultats

23
jul.
2020
157
Sobre adaptació al teletreball i millora de les eines de treball telemàtic.

23
jul.
2020
156
Sobre la reactivació del sector de l'automoció.

23
jul.
2020
155
Sobre incentius econòmics i deduccions fiscals per a fomentar la mobilitat sostenible.

23
jul.
2020
154
Sobre els membres de la delegació de les Corts Valencianes que han de defensar, davant el Congrés dels Diputats, la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional segona de la Constitució espanyola per a la reintegració efectiva del dret civil valencià (RE 1.856 BOCV 14).

23
jul.
2020
153
Sobre la fixació del nombre de membres de la delegació de les Corts Valencianes davant el Congrés dels Diputats, per a la defensa de la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional segona de la Constitució espanyola per a la reintegració efectiva del dret civil valencià (RE número 1.856. BOCV 14).

15
jul.
2020
149
Sobre l'’elecció de tres membres del Consell Rector de l’Agència Valenciana de Seguretat Ferroviària.

15
jul.
2020
148
Sobre el rebuig a la proposta de tramitació com a projecte de llei del Decret llei 8/2020, de 26 de juny, del Consell, de mesures excepcionals per a facilitar la convocatòria i la reunió dels òrgans socials i l’'eficàcia dels acords de les entitats cooperatives valencianes.

15
jul.
2020
147
Sobre la validació del Decret llei 8/2020, de 26 de juny, del Consell, de mesures excepcionals per a facilitar la convocatòria i la reunió dels òrgans socials i l’'eficàcia dels acords de les entitats cooperatives valencianes.

15
jul.
2020
146
Sobre el rebuig a la proposta de tramitació com a projecte de llei del Decret llei 6/2020, de 5 de juny, del Consell, per a l’'ampliació d’habitatge públic a la Comunitat Valenciana mitjançant els drets de tanteig i retracte.

15
jul.
2020
145
Sobre la validació del Decret llei 6/2020, de 5 de juny, del Consell, per a l’'ampliació d’habitatge públic a la Comunitat Valenciana mitjançant els drets de tanteig i retracte.