Cercador

Resolucions aprovades

Mostrant 1 - 10 de 701 resultats
09
maig
2023
35

Sobre la validació del Decret llei 7/2023, de 14 d'abril, del Consell, de mesures extraordinàries de suport a persones físiques vulnerables per a pal·liar els efectes de la pujada dels preus de l'alimentació, a conseqüència de la guerra a Ucraïna i de la pujada dels tipus d'interès en els préstecs hipotecaris sobre l'habitatge habitual (RE número 71.062).

26
abr.
2023
34

Sobre el rebuig a la proposta de tramitació com a projecte de llei del Decret llei 6/2023, de 24 de març, del Consell, pel qual s'estableixen obligacions als operadors de transport públic col·lectiu terrestre per a la gratuïtat temporal per als joves menors de 31 anys en els serveis públics de transport per carretera competència de la Generalitat (RE número 70.879).

26
abr.
2023
33

Sobre la validació del Decret llei 6/2023, de 24 de març, del Consell, pel qual s'estableixen obligacions als operadors de transport públic col·lectiu terrestre per a la gratuïtat temporal per als joves menors de 31 anys en els serveis públics de transport per carretera competència de la Generalitat (RE número 70.879).

30
març
2023
664

Sobre l'elecció de la Presidència del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació.

30
març
2023
662

Sobre creació d'una comissió especial d'investigació sobre el presumpte cobrament de comissions il·legals a canvi de l'adjudicació de projectes urbanístics i contractes públics, investigats en el cas Assut, així com el possible finançament irregular del PSPV o qualsevol altre.

30
març
2023
661

Sobre la presa en consideració de la Proposició de proposició de llei davant el Congrés dels Diputats de modificació de la Llei 22/2009, de 18 de desembre, per la qual es regula el sistema de finançament de les comunitats autònomes de règim comú i ciutats amb estatut d'autonomia i es modifiquen determinades normes tributàries, presentada pels grups parlamentaris Compromís i Unides Podem (RE número 68.248, amb correcció d'errades RE número 68.385).

30
març
2023
660

Sobre l'aprovació del dictamen elaborat per la Comissió especial d'estudi sobre discapacitat/diversitat funcional.

30
març
2023
659

Sobre el rebuig a la proposta de tramitació com a projecte de llei del Decret llei 5/2023, de 16 de març, del Consell, d'aprovació de les mesures necessàries per a la concessió d'ajudes destinades a impulsar un nou model econòmic de la indústria audiovisual en matèria de producció d'obres cinematogràfiques i obres audiovisuals en territori valencià (RE número 70.596).

30
març
2023
658

Sobre la validació del Decret llei 5/2023, de 16 de març, del Consell, d'aprovació de les mesures necessàries per a la concessió d'ajudes destinades a impulsar un nou model econòmic de la indústria audiovisual en matèria de producció d'obres cinematogràfiques i obres audiovisuals en territori valencià (RE número 70.596).

30
març
2023
657

Sobre el rebuig a la proposta de tramitació com a projecte de llei del Decret llei 4/2023, de 10 de març, del Consell, de modificació del Decret legislatiu 2/2015, de 15 de maig, del Consell, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de cooperatives de la Comunitat Valenciana (RE número 70.526).